Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek Anesthesiologie, IC en Pijngeneeskunde

In het St. Antonius Ziekenhuis worden artsen opgeleid tot anesthesioloog. Een anesthesioloog is een medisch specialist die narcose geeft aan patiënten die een operatie ondergaan. Ook kan de anesthesioloog werkzaam zijn als arts op de Intensive Care of als pijnbehandelaar.

Het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast het behandelen van patiënten, een belangrijke taak van de opleidingskliniek binnen het ziekenhuis. De resultaten van deze onderzoeken leiden namelijk tot nieuwe inzichten in het vakgebied. Hierdoor kunnen we de zorg continu blijven verbeteren. De anesthesiologen werken voor de onderzoeken nauw samen met andere specialismen in het ziekenhuis.

Tijdens onze AGE-studie worden oudere hartchirurgische patiënten onderzocht op kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid vormt mogelijk een risico op het verlies van zelfredzaamheid (het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen) en vermindering van kwaliteit van leven na de operatie. Het screenen op kwetsbaarheid wordt nog niet veel toegepast door anesthesiologen in Nederland. Dankzij de ervaringen en resultaten uit de AGE-studie wordt in het St. Antonius Ziekenhuis wekelijks een multidisciplinair overleg gehouden voor de meest kwetsbare chirurgische patiënten in het ziekenhuis. Patiënten krijgen een behandeladvies op maat aangeboden. Hierdoor is het voor veel patiënten mogelijk om in een betere conditie aan de operatie te beginnen.

Jack Ritskes was een van de bijna zeshonderd patiënten die werd uitgenodigd om deel te nemen aan de AGE-studie. In dit artikel

Bloedstolling tijdens de operatie

In het St. Antonius Ziekenhuis worden dagelijks operaties verricht bij patiënten met hart- en vaatziekten. Het gebruik van bloedverdunners is belangrijk om trombose te voorkomen. Een goede bloedstolling voorkomt echter een bloeding na de operatie en vermindert de kans op een bloedtransfusie.

Onze anesthesiologen doen onderzoek naar:

 • de samenhang tussen bloedstolling en complicaties na de operatie;
 • het monitoren van bloedstolling tijdens de operatie met behulp van nieuwe testmethoden die direct een resultaat geven;
 • het effect van medicijnen die de bloedstolling verbeteren op een bloedtransfusie tijdens en na de operatie.

Pijngeneeskunde

In Nederland heeft bijna één op de vijf volwassenen chronische pijn. Dit zijn ruim twee miljoen mensen. Voor de patiënt en de directe omgeving brengt dit natuurlijk persoonlijk lijden met zich mee. Daarnaast vormt chronische pijn een grote belasting voor de maatschappij door onder andere arbeidsuitval en een verhoogd gebruik van medische voorzieningen. Reden genoeg om te zoeken naar mogelijkheden om chronische pijn te voorkomen of te behandelen.

Pijngeneeskunde is actief op het gebied van:

 • de effecten van neuromodulatie op chronische pijn;
 • pijndrempelmetingen bij patiënten met chronische pijn;
 • therapietrouw bij patiënten die met medicijnen behandeld worden voor chronische pijn.

AGE – cohort

In het St. Antonius Ziekenhuis worden jaarlijks meer dan 2000 openhartoperaties uitgevoerd. Veertig procent van deze patiënten is zeventig jaar of ouder. Voor ouderen gaat een openhartoperatie gepaard met het risico op verlies van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Dit risico neemt toe naarmate een patiënt kwetsbaar is. Het doel van de AGE-studie is het bepalen van een voorspellende waarde van kwetsbaarheid voor de oudere patiënt die hartchirurgie ondergaat. Ook is het doel een AGE-score te ontwikkelen voor verbetering van kwaliteit van leven op basis van chirurgische risicofactoren, comorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van verschillende stoornissen of aandoeningen) en kwetsbaarheid.

Farmacologie

Het is bekend dat bij patiënten met ernstig overgewicht de verdeling en uitscheiding van geneesmiddelen kan veranderen. Of dit het geval is bij veelgebruikte antibiotica zoals vancomycine, ciprofloxacine, tobramycine en gentamicine is nog onduidelijk. Daarom wordt in studieverband onderzocht hoe deze antibiotica zich precies gedragen in het lichaam van patiënten met ernstig overgewicht. Hierbij worden concentraties van de antibiotica in het bloed gemeten. Met deze gegevens worden doseerrichtlijnen opgesteld die door artsen en apothekers gebruikt kunnen worden bij de behandeling van ernstige infecties bij patiënten met overgewicht. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met de Klinische Farmacie.

 • Hemostase Mw. drs. Eline Vlot en dr. Peter Noordzij
 • Therapietrouw bij chronische pij Drs. Leon Timmerman
 • Neuromodulatie Drs. Imre Krabbenbos en drs. Harold. Nijhuis
 • AGE Drs. Lisa Verwijmeren, dr. Peter Noordzij en dr. Eric van Dongen 
 • Farmacie Dr. Heleen Blussé van Oud – Alblas en dr. Eric van Dongen
 • Anesthesie Drs. Anton de Bruin, Dr. Mat van Iterson, dr. Peter Noordzij, dr. Diederik Nieuwenhuijs en dr. Peter Bruins
 • Intensive Care en ECMO Drs. Erik Scholten en drs. Sander Rigter
 • Intensive Care Drs. Ineke van de Pol en dr. Dewi Stalpers
 • Coördinator van wetenschappelijke studies Ingeborg Lange, researchmedewerker
Terug naar boven