Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek Klinische Farmacie

De vakgroep Klinische Farmacie heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek is gericht op het individualiseren van de behandeling met geneesmiddelen.

We doen onderzoek naar de beste doseringen in bijzondere patiëntgroepen zoals kinderen, ouderen en mensen met overgewicht. Ook doen we onderzoek naar patiëntkenmerken die bepalend zijn voor effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelenbehandeling.

Binnen de Klinische Farmacie zijn in de afgelopen tien jaar ruim twintig wetenschappelijke promoties tot stand gekomen. Deze hebben allemaal impact gehad op de dagelijkse patiëntenzorg in ons ziekenhuis. Voor diverse geneesmiddelen zijn doseeradviezen opgesteld, plaatsbepalingen bijgesteld en is aanvullende diagnostiek ingevoerd.    

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als eerste in Nederland de Ga-68-PSMA scan beschikbaar gemaakt voor patiënten. Ook heeft ons ziekenhuis het voortouw genomen voor een landelijke werkgroep voor advies over geneesmiddelendosering bij mensen met overgewicht.

  • klinische farmacologie
  • radiofarmacie
  • klinische farmaco-epidemiologie

Individualized pharmacotherapy in morbidly obese adult and adolescent patients.
Prof.dr. Catherijne Knibbe

Optimisation of post-operative pain management.
Prof.dr. Catherijne Knibbe

From Descriptive to Predictive Pharmacology in Children using Semi-Physiological population modelling.
Prof.dr Catherijne Knibbe

Radiopharmaceutical imaging in pulmonary sarcoidosis.
Drs. Roeland Vis

Exploration of the efficacy-effectiveness gap in systemic cancer treatments.
Dr. Ewoudt van de Garde en Dr. Bas Peters

Optimisation of management of community-acquired pneumonia.
Dr. Ewoudt van de Garde

Terug naar boven