Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire geneeskunde is een diagnostisch vak, waarbij met scans van het lichaam de functie van organen en weefsel bekeken kan worden. Ook ziekteprocessen, tumoren en ontstekingen kunnen we hiermee zichtbaar maken. Dit doen we met radioactieve stoffen die binden op verschillende plaatsen in het lichaam. Met deze stoffen kan ook therapie gegeven worden.

Deze techniek is constant in beweging, de scanners worden beter en er worden nieuwe stoffen ontwikkeld die ziekteprocessen nog beter zichtbaar maken. Hierdoor weten de aanvragend arts, en u, beter wat er precies aan de hand is.

Om deze nieuwe technieken te verbeteren en testen is veel onderzoek nodig. Onze afdeling heeft daarom meerdere onderzoekslijnen waarbij we actief bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling met radioactieve stoffen. We werken hiervoor intensief samen met de afdeling Klinische Fysica en Klinische Farmacie voor verbetering van apparatuur, software en radioliganden.

We richten ons in grote lijnen op de aandachtsgebieden van het ziekenhuis: cardiologie, oncologie en longziekten.

De laatste jaren hebben we meerdere onderzoeken afgerond waarmee we een verbetering van de diagnostiek hebben bereikt.

 • Veel aandacht is uitgegaan naar de 68Ga-PSMA PET scan bij patiënten met prostaatkanker. Dit is een nieuwe scan in Nederland waarbij je in een heel vroeg stadium kunt zien waar de ziekte is teruggekeerd na een eerder behandeling. Of hoe uitgebreid de ziekte aanwezig is voorafgaand aan behandeling bij hoog risico patiënten.
 • Bij sarcoïdose is veel vooruitgang geboekt in het vastleggen van ziekteactiviteit met FDG-PET en het effect van medicatie.
 • De scan voor een te snel werkende bijschildklier (hyperparathyreoïdie) is met verbeterde software veel gevoeliger geworden.
 • Met een kleine meter in een halskraag kunnen we heel precies de dosis meten die patiënten na radioactieve jodiumtherapie werkelijk gekregen hebben. Hiermee kunnen we nog beter de dosis bepalen die optimaal is om een te snel werkende schildklier minder snel te laten werken. (CoTi project)
 • Bij patiënten met een kunstklep in het hart en verdenking op infectie hiervan (endocarditis) wordt FDG-PET gebruikt om infectie aan te tonen. Optimalisering van uitvoering en beoordeling maakt de FDG-PET scan een betrouwbare diagnose van het al of niet geïnfecteerd zijn van een kunstklep.
 • Technetium labelled infliximab Studie in Sarcoidosis

Diagnostiek en therapie monitoring van longziekten (sarcoïdose en longfibrose)
Dr RGM Keijsers, apotheker R. Vis.

 • Lopende onderzoeken zijn Ga-68 Octreotide PET-scans bij neuro- en cardiale sarcoïdose.
 • RITUX-IP studie: Zirkonium-89 Rituximab PET/CT in patienten met IMID-IP (interstitiele longziekte bij auto-immuun aandoeningen zoals bv reuma). Deze scan voorafgaand aan rituximab therapie wordt gemaakt om het effect van deze dure behandeling te kunnen voorspellen.

Beeldvorming en therapie bij prostaatkanker, beeldvorming met 68Ga-PSMA-PET, therapie met 223-Radium therapie en binnenkort Lu177PSMA
Dr. J. Lavalaye

 • Binnenkort start een trial voor patiënten met hoog risico prostaatkanker om voorafgaand aan een lymfeklierdissectie met een 68Ga-PSMA PET-scan te beoordelen of er misschien meer ziekte activiteit is dan verwacht. Dit onderzoek doen we in samenwerking met het UMCU.
  PEPPER trial, dr. v Kalmthout

Vastleggen in maat en getal, (kwantificatie) van ziekteactiviteit op de FDG PET-scan, de zogenaamde Total lesion glycolysis of TLG
Dr. J. Lavalaye

 • Bij longkanker en Hodgkin lymfoom is aangetoond dat TLG metingen een betrouwbare maat voor ziekteactiviteit geven.
Terug naar boven