Patiënt en R&D

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

De kans is aanwezig dat u als patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis wordt benaderd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, om samen verder te bouwen aan optimale zorg. Op deze pagina vindt u informatie die belangrijk is voor u als patiënt, wanneer u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek of hierover nadenkt.  Deelname aan onderzoek is vrijwillig en kan alleen na schriftelijke toestemming. Nee zeggen mag altijd, dit heeft uiteraard geen consequenties voor uw verdere behandeling. Alle studies in het St. Antonius Ziekenhuis zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Wanneer u heeft besloten mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u met uw vragen terecht bij de onderzoeker of uw behandelend arts.

Algemene informatie voor proefpersonen

Lees voor meer informatie de brochure 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Terug naar boven