St. Antonius Publicaties en Onderzoeken

Infographics van onderzoeken

Als R&D willen wij onze onderzoeken toegankelijker maken. Dit doen we via zogenoemde infographics: in één oogopslag snel en overzichtelijk het resultaat inzien van een onderzoek. Bekijk de infographics hieronder:

Minder bloedverdunners na transkatheter vervanging van de aortaklep (TAVI)

Dit onderzoek laat zien dat één bloedverdunner bij een TAVI-behandeling kan volstaan. Dit betekent minder medicatie, minder bijwerkingen en minder kosten.  

Vermindering van bijwerkingen bij chemotherapie

De afgelopen jaren zijn er veel aanpassingen gedaan in het stamceltransplantatie traject. Daardoor is het gelukt om bijwerkingen zoals misselijk, braken, mondklachten, diarree en koorts te verminderen.

Galblaasverwijdering versus drainage

Onderzoek van het St. Antonius heeft uitgewezen dat het operatief verwijderen van de galblaas bij ouderen met een acute galblaasontsteking beter is dan drainage van de galblaas.

Preoperatief eiwitverrijkt voedsel voor oudere hartpatiënten

Het gaat hier om onderzoek naar baat van eiwitverrijkt voedsel voor een hartklepoperatie bij oudere patiënten. Conclusie is dat de patiënten voldoende eiwitten binnenkregen en dat de verdeling van de eiwitinname over de dag goed was. Toekomstig onderzoek moet het effect op opnamedagen en sneller herstel nog uitwijzen door het includeren van meer patiënten.

Darmobstructie

Kan het obstructieprotocol bij patiënten met darmobstructie een spoedoperatie voorkomen en  ze fit maken voor de operatie?

Invloed van kwetsbaarheid op kwaliteit van leven
na hartoperatie

Kwetsbare ouderen ervaren een jaar na een hartoperatie vaker een achteruitgang in kwaliteit van leven of beperking in het dagelijks functioneren, dan vitale patiënten. Wie weet wordt met dit onderzoek van het St. Antonius multidisciplinaire screening in de toekomst standaardzorg in Nederlandse ziekenhuizen. Bekijk hier de infographic.

Een artikel over dit onderzoek is in februari 2020 gepubliceerd in het Britisch Journal of Anaesthesiology.

Patiënten met Barrett slokdarm zonder effect op endoscopische radiofrequente ablatie therapie

Hoe vaak komt het voor dat endoscopische radiofrequente ablatie (RFA) therapie bij patiënten met een Barrett slokdarm niet werkt? Bekijk hier de infographic met resultaten.

Terug naar boven