Medische vervolgopleidingen

Opleiding Klinische Fysica

Tijdens de opleiding Klinische Fysica doet u kennis op over de toepassing van de belangrijkste medische technologieën in het ziekenhuis. 

Klinische Fysica beslaat alle fysische methoden en technologieën die, ten behoeve van de patiënt, worden toegepast. Binnen de Algemene Klinische Fysica (AKF) wordt aandacht besteed aan alle relevante medische specialismen en is er een aparte specialisatie Nucleaire Geneeskunde en Radiologie.  

De klinische fysicus ondersteunt de bestaande toepassingen van de fysica en de techniek in het primaire zorgproces. Een klinisch fysicus is breed inzetbaar, maar moet ook kunnen bijstaan bij specifieke medische problemen. Verder houdt de klinische fysicus zich bezig met de instandhouding van medische apparatuur. Ook introductie, ontwikkeling, implementatie en toepassing van nieuwe methoden en technieken, medische technologie en procedures behoren tot het werkterrein van de klinische fysicus. De klinische fysicus heeft ook een rol bij de verstrekking van medische hulpmiddelen.  

De kennisgebieden van Klinische Fysica hebben raakvlakken met meerdere medische disciplines:  

  • OK (anesthesiologie en chirurgische vakken);  
  • interne vakken;  
  • intensieve zorg;  
  • functieafdeling;  
  • radiologie / nucleaire geneeskunde.  

Klinische Fysica werkt mee aan onderzoek van de specialismen Nucleaire Geneeskunde, Radiologie en Klinische Neurofysiologie. Verder verrichten we op dit moment een eigen onderzoek naar optische tumordiagnostiek (KWF project) en navigatie gestuurde chirurgie.  

Inhoud

De opleiding tot klinische fysicus is breed opgezet. Als klinisch fysicus in opleiding (Klifio) loopt u binnen ons ziekenhuis bij verschillende specialismen stage. Daarnaast loopt u een halfjaar stage in het UMC Utrecht.  

Tijdens de opleiding doet u kennis op over de belangrijkste methoden en technieken die in het ziekenhuis worden toegepast voor diagnostiek, therapie, functieondersteuning en patiëntbewaking.  

Daarnaast verdiept u zich in fysische principes die hierbij gebruikt worden en leert u meer over de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. U kunt zich tijdens de opleiding in een aantal onderwerpen extra verdiepen. Bovendien volgt u training op gebied van management. Ook wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Uiteindelijk verricht u zelf een wetenschappelijk onderzoek en participeert u in diverse onderzoeksprojecten.  

Toelatingseisen

De toewijzing en financiering van de opleidingsplaatsen worden gedaan door VWS. Om toegelaten te worden moet u een natuurkundeopleiding (Master) op WO niveau of een daaraan gelijkwaardige opleiding hebben afgerond.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleiders van de opleiding zijn Peter de Munck en Jan Habraken. Beide richten zich op de aandachtsgebieden algemene klinische fysica, radiologie en nucleaire geneeskunde. Beide opleiders zijn geaccrediteerd door de beroepsvereniging.  

Duur

De opleiding Klinische Fysica is een vierjarige opleiding. Daarvan wordt drieënhalf jaar doorgebracht in het St. Antonius Ziekenhuis en een half jaar in het UMC Utrecht.

Terug naar boven