Medische vervolgopleidingen

Opleiding Longgeneeskunde

Tijdens de opleiding Longgeneeskunde krijgt u te maken met vrijwel alle longziekten. U doet kennis en ervaring op door te werken in diverse klinische settings en door het doorlopen van verschillende stages.  

Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het ademhalingssysteem. De longartsen van het St. Antonius Ziekenhuis zijn naast de algemene longziekten deskundig op het gebied van:  

 • interstitiële longziekten; 
 • thoracale oncologie; 
 • slaapgerelateerde stoornissen; 
 • vaataandoeningen in de longen; 
 • immuundeficiënties; 
 • longtransplantaties. 

Daarnaast verricht Longgeneeskunde veel wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteert jaarlijks in meerdere (internationale) publicaties in medisch wetenschappelijke tijdschriften. Ook hebben de onderzoeken gezorgd voor verschillende innovaties in de diagnostiek en behandeling van longziekten.  

Team 

Er zijn vijftien longartsen en enkele fellows werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis (in Nieuwegein, Utrecht en Woerden). De longartsen werken binnen het ziekenhuis samen met onder andere cardiothoracaal chirurgen, cardiologen, neurologen, KNO-artsen, internisten en (interventie)radiologen. Daarnaast worden op de afdeling acht tot tien artsen opgeleid tot longarts en zijn er basisartsen werkzaam. Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt over een eigen Slaapcentrum waar meerdere specialismen samenwerken om patiënten met slaapproblemen optimaal te behandelen en te begeleiden. Hier zijn ook longartsen bij betrokken. 

Inhoud

Jaarlijks behandelen onze longartsen ongeveer 11.000 patiënten en worden ruim 4.000 patiënten opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis. Hierdoor krijgt u als AIOS te maken met vrijwel alle longziekten en kunt u brede ervaring opdoen. Daarnaast heeft Longgeneeskunde één van de grootste opleidingen voor longartsen in Nederland.  

Tijdens de opleiding doet u kennis en ervaring op door stages te lopen en in verschillende klinische settings te werken. Zo werkt u op de polikliniek (één dagdeel per week), de longbehandelkamer (één dagdeel per week) en de spoedeisende hulp (volgens dienstrooster). Daarnaast doorloopt u de volgende stages:  

 • longfunctiestage; 
 • verdiepingsstage interstitiële longziekten; 
 • verdiepingsstage thoracale oncologie;  
 • consultenstage; stage verpleegafdeling; 
 • stage longchirurgie / intensive care; 
 • uitwisselingsstage met het UMCU. 

Naast de basis longgeneeskunde en tuberculose richt de opleiding zich op thoracale oncologie en interstitiële longziekten en kunt u zich verdiepen in andere aandachtsgebieden. Hierbij kunt u denken aan vaatpathologie (bijvoorbeeld pulmonale hypertensie), afweerstoornissen en OSAS. Bovendien vindt er een zesmaandelijkse uitwisseling plaats met de opleiding tot longarts in het UMC Utrecht en is het mogelijk om internationaal wetenschappelijk onderzoek te doen. Gedurende de gehele opleiding krijgt u begeleiding door middel van ‘coaching on the job’ en gestructureerde voortgangsgesprekken. 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor de opleiding moet u in het bezit zijn van een artsdiploma, heeft u bij voorkeur ervaring als ANIOS en heeft u belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleider van Longgeneeskunde is dr. F.M.N.H. (Franz) Schramel. Zijn aandachtsgebieden zijn thoracale oncologie, interventie bronchoscopie en EBUS. Plaatsvervangend opleider is dr. J.J. Mager. Zijn aandachtsgebieden zijn de ziekte van Rendu-Osler-Weber, pulmonale hypertensie, endobronchiale interventies.

Duur

De opleiding duurt zes jaar. Deze bestaat uit anderhalf jaar vooropleiding interne geneeskunde en vierenhalf jaar opleiding longziekten en tuberculose. De opleiding kan in kortere tijd worden afgelegd wanneer competenties eerder worden behaald.

Meer weten?

Binnenkort lees je in het lokaal opleidingsplan van de medische vervolgopleiding longziekten en tuberculose meer over de opleiding. 

Inschrijven

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de opleider (Secretariaat Longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein), waarna bericht en/of oproep voor een sollicitatiegesprek volgt. 

Terug naar boven