Home Academie

Thema's opleiding tot medium care verpleegkundige

De opleiding tot medium care verpleegkundige bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Hieronder zie je welke thema's  aan bod komen in de opleiding.

ABCDE en Klinisch redeneren

Vaardigheidstrainingen ABCDE en Klinisch Redeneren van laag naar hoog complexe casuïstiek.

Persoonlijke ontwikkeling

Toedienen medicatie, infuusvloeistoffen en bloed (producten)

Vocht, voeding, elektrolyten, e-learning medicatie, casuïstiek bespreking medicatie en thoraxdrainage.

Adequaat optreden in acute situaties

Interventies, opvang collega’s, effectief samenwerken, onvoorziene- en kritieke situaties

Bewaken en ondersteunen van de respiratie

Fysiologie longen, interpretatie thoraxfoto’s, bloedgassen, ondersteunen spontane respiratie, bronchiaal toilet, non-invasieve beademing, assisteren intuberen en ballonneren, medicatie, mobiliseren patiënt,)

Bewaken en ondersteunen van de circulatie

Hartritme, ritmesimulator, beoordelen ritmestroken, ritme- en geleidingsstoornissen, (beoordelen) 12 afleidingen ECG, (beoordelen) pacemaker ritme, ACS, hartfalen en cardiomyopathie, cardiologische medicatie, HD drukbewaking, (casuïstiek) shock, drukmeetsystemen opbouwen, vaataandoeningen, hartoperaties, specialistische reanimatie, thoracale vaatoperaties.

Bewaken en ondersteunen van de nierfunctie

Bewaken en ondersteunen  van de hersenfunctie

Bewaken en ondersteunen van de temperatuur

Begeleiden van de patiënt en zijn naasten

Ervaringen patiënt en naaste, depressie en demotivatie, ethiek op werkvloer, geluidsbeperking IC, vrijheid beperkende interventies, voorlichten en begeleiden, poli nazorg, rol consulterend IC verpleegkundige.

Veilig werken

Infecties en behandeling, veilig werken met apparatuur, juridische aspecten

Reflectieve professional

Uitleg opdracht kwaliteitsverbetering, onderzoek vaardigheden, opzoeken literatuur, EBP, consultatiemomenten.

Terug naar boven