Hartcentrum

Wetenschappelijk onderzoek Hartcentrum

Hartzorg is continu in ontwikkeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we in het St. Antonius Hartcentrum continu nieuwe technieken en behandelingen die de zorg voor onze patiënten verbetert.
Zo kreeg ons Hartcentrum in 2023 nog 3 miljoen subsidie voor onderzoek om de behandeling aan de aortaklep te verbeteren.

Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld met behulp van de nieuwste beeldtechnieken tijdens een operatie in het lichaam van de patiënt kijken. Hierdoor hoeft niet meer altijd de borstkas opengemaakt te worden. We noemen dat minimaal invasieve operaties. Dat is minder belastend voor u, waardoor u sneller herstelt en minder kans heeft op infecties of een heroperatie.

Minimaal invasieve hartingreep

Dit soort innovatieve behandelmethoden en -technieken kunnen alleen toegepast worden als er eerst gedegen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan

Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door arts-onderzoekers. Zij zijn afgestudeerd arts en werken als onderzoeker. Zij werken samen met onze specialisten en collega’s van andere ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven. Want samen kunnen we meer bereiken dan alleen.

Research & Innovatie afdeling

Het St. Antonius Hartcentrum heeft een eigen Research & Innovatie afdeling die de wetenschappelijke hartonderzoeken op nationaal en internationaal niveau coördineert. Centraal in onze onderzoeken staat ons voortdurend streven naar verbetering van onze kwaliteit, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, tijdigheid (op het juiste moment behandelen), patiëntgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie.

Elk nieuwe behandelmethode waar wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan, wordt eerst voorgelegd aan een onafhankelijke medisch ethisch toetsingscommissie. Deze commissie toetst of het voorgestelde onderzoek volgens de juiste regels is opgesteld en wordt uitgevoerd. Nadat deze onafhankelijke groep van artsen, verpleegkundigen, juristen, ethici en patiëntenvertegenwoordigers akkoord is, kan een onderzoek gestart worden. Gedurende het onderzoek ontvangt deze commissie regelmatig een rapportage over de voortgang.

Dataverzameling

De specialisten van het St. Antonius Hartcentrum die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek, houden van alle nieuwe technieken en procedures in het onderzoek patiëntgegevens bij; gegevens van tijdens de ziekenhuisopname en na het ontslag. Vaak worden deze gegevens verzameld in het kader van een (internationaal) onderzoek. Hiervoor wordt aan betrokken patiënten schriftelijk toestemming gevraagd.

Continu verbeteren

Uitkomsten van de behandelingen in het Hartcentrum worden anoniem (niet op persoon herleidbaar) vastgelegd en geanalyseerd. Hierdoor kunnen we bepalen wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe ingreep voor de behandelde en toekomstige patiënten. Zo kunnen we onze patiëntenzorg continu blijven verbeteren.

De resultaten van onze onderzoeken delen we in (internationale) tijdschriften.

Wilt u weten welke publicaties er van onze specialisten zijn verschenen? Kijk dan op de profielpagina van de betreffende specialist.

De onderzoeken van de Cardiologie  zijn onder andere onderverdeeld in de volgende gebieden:

 • bloedstolling en bloedverdunning
 • nierinsufficiëntie door contrastgebruik
 • beeldvorming bij hartinterventies
 • minimaal invasieve interventies
 • behandeling van ritme- en geleidingsstoornissen
 • pulmonale vaatziekten

Bloedstolling en bloedverdunning
dr. J.M. ten Berg

 • Het optimaliseren van bloedverdunning na bypasschirurgie met als doel de houdbaarheid van de omleidingen te verlengen.
 • Het optimaliseren van bloedverdunning na een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI).
 • Bepalen van de optimale combinatie van verschillende soorten antistollingsmedicijnen bij patiënten met atriumfibrilleren en kransslagaderlijden.
 • Inzicht krijgen in de zorg voor ouderen met een hartinfarct en tevens het optimaliseren van de behandeling met bloedverdunners bij oudere (≥ 70 jaar) patiënten met een hartinfarct.
 • Het bepalen van de effectiviteit en mogelijke gezondheidswinst van een behandelingsstrategie gebaseerd op het genetisch profiel van een individu na een hartinfarct.
 • Het observeren van mogelijke oorzaken en voorspellers van stenttrombose, met gebruik van nieuwe beeldvormende technieken als OCT/IVUS.

Nierinsufficiëntie door contrastgebruik en minimaal invasieve interventies
dr. J.A.S. van der Heyden

 • Het optimaliseren van prehydratie bij transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) ter voorkoming van acute nierschade.
 • Vergelijken van uitkomsten van transcatheter mitralisklep reparatie (MitraClip) met conventionele behandelopties.

De behandeling van ritme- en geleidingsstoornissen door middel van katheterbehandelingen en device therapie (pacemaker/ICD) en het gebruik van bloedverdunners in de preventie van trombo-embolische complicaties
dr. L.V.A. Boersma

 • Nieuwe behandeltechnieken op het gebied van katheterablatie bij boezemfibrilleren.
 • Gebruik van MRI en substraat modificatie bij de invasieve behandeling van boezemfibrilleren.
 • Percutane linker hartoor afsluiting in de preventie van trombo-embolische complicaties bij boezemfibrilleren.
 • Ontwikkeling van de draadloze pacemaker.
 • Ontwikkeling van de onderhuidse interne defibrillator (subcutane-ICD).

Beeldvorming bij hart interventies
dr. M.J. Swaans

 • Het combineren van echo- en röntgenbeelden om contrastgebruik tijdens een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) te verminderen.
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van een software algoritme die de ernst van aortaklep lekkage inschat op basis van röntgen beelden.

Minimaal invasieve interventies
dr. B.J.W.M. Rensing

 • Vergelijken van uitkomsten transcatheter mitralisklep reparatie (MitraClip) met conventionele behandelopties.
 • Veiligheid en effect onderzoeken van transcatheter hoge bloeddruk behandeling (ROX Coupler).

Pulmonale vaatziekten
dr. M.C. Post

 • Onderzoek naar diagnostiek en etiologie van pulmonale hypertensie als gevolg van pulmonale sarcoïdose en andere interstitiële longziekten.
 • Cardiale betrokkenheid bij sarcoïdose.
 • Imaging bij Rendu-Osler-Weber.
 • Ballondilatatie bij chronisch trombo-embolische pulmonale hypertensie.
Terug naar boven