Specialismen & behandelcentra

Hartcentrum

Het St. Antonius Hartcentrum is één van de meest innovatieve Hartcentra van Nederland. In ons Hartcentrum behandelen we vrijwel alle vormen van hartklachten en -aandoeningen.

Jaarlijks voeren wij ruim 2.000 hartoperaties uit. Dit is meer dan 10% van het totaal aantal hartoperaties in Nederland. Naast hartoperaties verrichten we jaarlijks ruim 2300 dotterbehandelingen/diagnostische metingen en 1800 ritmebehandelingen.

Waarom het St. Antonius Hartcentrum?

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend hartbehandelcentrum met zowel een nationale als internationale reputatie. Door de nauwe samenwerking tussen topspecialisten op het gebied van cardiologie en hart-longchirurgie bieden wij de nieuwste behandelmethoden en -technieken bij hartklachten en -aandoeningen.

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Ook als het gaat om toepassen van nieuwe, veilige en minder belastende behandelmethoden behoren onze cardiologen en hartchirurgen tot de absolute voorhoede. Het St. Antonius Hartcentrum heeft een eigen Research & Development-afdeling voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden op zowel nationaal als internationaal niveau.

Onderzoek linker hartoorsluiting (COMPARE LAAO)

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft recent het COMPARE LAAO onderzoek opgestart. Dit project onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van linker hartoorsluiting bij patiënten met een hoog risico op beroerte en daarnaast ook een grote kans op (terugkerende) bloedingen zodat zij de gangbare antistollingsmedicatie om beroerte te voorkomen niet kunnen gebruiken. Zij gebruiken dan soms minder effectieve medicijnen (aspirine) of krijgen helemaal geen behandeling. Lees hier meer.

Andere voorbeelden van innovaties en onderzoeken:

Gebruik van een 3-d mapping katheter in de behandeling van patiënten met boezemfibrilleren. Hierdoor kan preciezer worden behandeld.

Er is onderzoek verricht naar patiënten met aanhoudende hoge bloeddruk (resistente hypertensie) die behandeld zijn middels een soort “buisje” die een verbinding maakt tussen een slagader en een ader in de lies. Door deze verbinding kan zuurstofrijk bloed van de slagader in de ader stromen. Dit leidt ertoe dat zuurstofrijk bloed weer in de longen terechtkomt en dat de weerstand van de doorstroming in de bloedvaten wordt verminderd. Het verminderen van de weerstand in de bloedvaten kan tot een lagere bloeddruk leiden.

Een andere innovatieve manier van het behandelen van hoge bloeddruk werd gedaan door het plaatsen van een soort vierkante stent in de halsslagader. Doel van de stent is om de bloeddruksensoren in de halsslagader gevoeliger te maken voor de baroreflex. De baroreflex compenseert de bloeddruk.

Daarnaast zijn in 2016 twee unieke hartklepoperaties uitgevoerd en hartfalen verholpen met een relatief lichte ingreep via de hals en borstkas. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis.

Specialistisch team

Het hartteam bestaat uit cardiologen en hartchirurgen. Samen bespreken zij alle hartpatiënten die naar het St. Antonius Hartcentrum komen voor onderzoek en/of behandeling. In het hartteam wordt bekeken welke behandeling het beste is voor de individuele patiënt. De hartteambespreking is uitgevonden in het St. Antonius Ziekenhuis en functioneert al meer dan 50 jaar in het Hartcentrum. Het is inmiddels de wereldwijde standaard. Lees meer over ons hartteam en bekijk onze specialisten.

Samenwerking

Dankzij multidisciplinair overleg binnen het hartteam kan objectief worden beoordeeld welke behandeling het best past bij de patiënt. Zo zorgen wij ervoor dat de patiënt altijd een behandeling krijgt die past bij zijn/haar situatie. De cardiologen en hartchirurgen werken hiervoor nauw samen met de longartsen, internisten en anesthesisten in het St. Antonius Ziekenhuis. We bespreken het behandelplan altijd met uw huisarts en met andere specialisten in ons ziekenhuis.

Aandachtsgebieden

 • Dotterbehandelingen van de kransslagaderen
 • Niet-chirurgische behandeling van hartklepproblemen via katheters
 • Niet-chirurgische behandeling van ritmestoornissen met behulp van katheters
 • Behandeling van hartritmestoornissen met behulp van pacemakers en inwendige defibrillatoren
 • Chirurgie van de vaten in de borstkas (thoracale vaatchirurgie)
 • Minimaal invasieve hartklepchirurgie (mitralisklep en aortaklep)
 • Chirurgische behandeling van boezemfibrilleren
 • Klassieke klepchirurgie (reparatie of vervangingen)
 • Chirurgische behandeling van de kransslagaderen (CABG/omleiding)
 • Chirurgie bij longkanker (oncologische longchirurgie)
 • Diagnose en behandeling van patiënten met hoge bloeddruk in de longslagaders
 • Diagnose en behandeling van patiënten met aangeboren hartafwijkingen
 • Diagnose en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie

Meer weten?

Terug naar boven