Hartcentrum

Hartteam

Het St. Antonius Hartcentrum beschikt over een eigen hartteam. Dit team van cardiologen en hartchirurgen bespreekt elke patiënt die voorgesteld wordt voor een eventuele hart(chirurgische) ingreep en bepaalt samen wat de juiste behandeling is. Het behandelplan wordt toegespitst op de aandoening, de medische voorgeschiedenis, de conditie, de leeftijd en de persoonlijke situatie van de patiënt.

Afhankelijk van de medische voorgeschiedenis en conditie van de patiënt op het moment van de hartteambespreking vindt er ook overleg plaats met andere medisch specialisten zoals longartsen, internisten en anesthesisten. Hierdoor worden de risico’s rondom een operatie goed ingeschat en zo klein mogelijk gehouden.

Het hartteam beslist welke ingreep in de specifieke situatie van de patiënt het meest wenselijk is. Dit kan een hartchirurgische ingreep, een cardiologische ingreep of een behandeling middels medicatie zijn. De patiënt wordt uiteindelijk behandeld door een specialist met de meeste expertise in de behandeling die nodig is.

Bekijk het team van het St. Antonius Hartcentrum.

Terug naar boven