Hartcentrum

Zorg voor en na uw chirurgische behandeling

Maatschappelijk werk

Een hartoperatie is een ingrijpende gebeurtenis. Het vooruitzicht op een hartoperatie kan gevoelens oproepen van angst, onzekerheid en verdriet. Het kan moeilijk zijn om met uw partner of naasten over uw gevoelens te praten, soms lukt dat zelfs helemaal niet. Toch is het wenselijk om er juist wel over te praten. Dit kan uw herstel uiteindelijk ten goede komen. Wanneer u tijdens de wachttijd op de operatie behoefte heeft om te praten, dan kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van de Hartchirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Maatschappelijk werk.

Na uw behandeling

Ook na de behandeling en het ontslag begeleiden we u graag verder zodat u zo snel mogelijk herstelt. Voordat u naar huis gaat heeft u een gesprek met de (assistent) hartchirurg of verpleegkundig specialist en wordt de situatie na uw operatie met u besproken. Ook geven wij u tips voor lichamelijke oefeningen en uw dagelijkse bezigheden gedurende de eerste weken na ontslag. 

Na uw hartoperatie adviseren wij u in ieder geval de volgende leefregels te volgen:

  • U heeft na uw operatie een verminderde weerstand. Het is daarom belangrijk geen kou te vatten of ziek te worden. Soms is het daarom goed om binnen te blijven de eerste zeven dagen na uw ontslag. Echter, een kleine wandeling bij goed weer kan geen kwaad.
  • We adviseren u om de eerste periode na ontslag niet alleen te zijn thuis. Dit is vooral bedoeld om u een gevoel van veiligheid te geven  Diegene kan, zo nodig, de huisarts of cardioloog bellen.
  • Houdt de eerste week uw gewicht en temperatuur  in de gaten.
  • Neem voldoende rust.
  • Eet gezond.
  • Wacht met sporten tot na uw hartrevalidatie.
  • U mag de eerste zes weken geen inspannende activiteiten verrichten. Hierbij kunt u denken aan autorijden, fietsen, zwaar huishoudelijk werk verrichten en kinderen tillen.

Lees voor meer adviezen de pagina ‘Adviezen voor thuis na hartoperatie’.

Hartrevalidatie

Ongeveer binnen twee tot drie weken na ontslag gaat u voor controle naar uw cardioloog. Als uw conditie het toelaat, start u daarna met het hartrevalidatieprogramma. Het hartrevalidatieteam bestaat uit een cardioloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker.

Het revalidatieprogramma bestaat uit een 'terugkomuur' en een training. Tijdens het terugkomuur krijgt u informatie over gezond bewegen, de medische en psychosociale aspecten van hart- en vaatziekten en voeding. De training vindt in groepsverband plaats onder begeleiding van de fysiotherapeut en bestaat uit algemene oefeningen, sport, spel, ontspanningsoefeningen en fietsen. De training duurt zes tot acht weken. Om het effect van de training te behouden, kunt u hierna het beste blijven sporten.

Bekijk voor meer informatie onze pagina Rondom uw hartoperatie’.

Terug naar boven