Hartcentrum

St. Antonius Hartcentrum grootste centrum voor minimaal invasieve klepchirurgie

Cardioloog Jippe Balt op de hartinterventiekamer
Cardioloog dr. Balt voert een minimaal invasieve ingreep uit op het Cathlab.

Het St. Antonius Hartcentrum is het grootste hartcentrum voor minimaal invasieve (klep)chirurgie. Bij een minimaal invasieve operatie wordt een bijzondere operatietechniek gebruikt. De chirurg opereert via kleine openingen. Hierdoor is de operatie minder zwaar, omdat u geen grote wond heeft. U heeft hierdoor minder pijn na de operatie en de kans dat u sneller herstelt is groot, omdat er minder complicaties optreden.

Minimaal invasieve hartchirurgie is dus een mooi alternatief voor een openhartoperatie. Bij een openhartoperatie maken we de borstkas open en leggen we het hart stil. De hartlongmachine neemt het werk van uw hart en longen over, terwijl de chirurg de aandoening aan uw hart verhelpt. Bijvoorbeeld uw hartklep(pen) repareert of vervangt.

Kleine sneetjes

Bij minimaal invasieve ingrepen brengen we operatie-instrumenten in het lichaam via kleine sneetjes tussen de ribben. Hierdoor is de operatie minder zwaar en geneest u sneller. Met deze methode kunnen we bijvoorbeeld een transapicale aortaklepvervanging (TAVI) en een mini-maze-operatie doen. Ook de meeste ingrepen aan de mitralisklep en de tricuspidalisklep worden in ons ziekenhuis op deze wijze verricht.

Een andere vorm van minimaal invasieve ingreep is een percutane ingreep. Hierbij brengen we katheters in of bij uw hart. Dat zijn lange, dunne buisjes met instrumentjes aan het einde. De katheters worden door uw huid (= percutaan) in een groot bloedvat in de lies of in de borstholte gebracht. Zo kunnen we kleppen repareren of vervangen. Voorbeelden hiervan zijn de mitraalklepreparatie en de percutane mitralisklepclipping.

De meeste van deze behandelingen worden met lokale verdoving in de lies gedaan. Indien noodzakelijk of gewenst kan de behandeling ook in narcose worden verricht.

Interventieradiologie

Om bij een minimaal invasieve ingreep, ondanks de kleine openingen, toch goed zicht te hebben op het operatiegebied in het hart, maken onze specialisten gebruik van de nieuwste beeldtechnieken. Hiermee kunnen ze tijdens een operatie goed in het lichaam van de patiënt kijken. Samen met de afdeling Interventieradiologie beschikt het Hartcentrum over de nieuwste radiologische beeldtechnieken.

Voordelen minimaal invasieve operatie

Wanneer uw borstkas niet helemaal opengemaakt hoeft te worden, is de operatie minder belastend voor u. Hierdoor kunt u sneller herstellen en heeft u minder kans heeft op infecties of een heroperatie. Andere voordelen zijn: minder bloedverlies en pijn, kleinere (minder opvallende) littekens en kortere tijd in het ziekenhuis.  

Voor wie?

Niet iedereen komt in aanmerking voor minimaal invasieve hartchirurgie. Uw arts en behandelteam bespreken samen met u welke behandeling voor u het beste past.

Terug naar boven