Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek Orthopedie

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is voor het specialisme Orthopedie van groot belang. Hierdoor verkrijgen we namelijk nieuwe inzichten en kunnen we een bijdrage leveren aan vernieuwing binnen het vakgebied. Ons specialisme investeert hier dan ook veel tijd en energie in.

Het hoofddoel van wetenschappelijk onderzoek is om de zorg voor de patiënt naar een steeds hoger plan te tillen. Dankzij onderzoek kunnen we bestaande behandeltechnieken en -procedures verbeteren en verkrijgen we meer inzicht in het effect en de toepasbaarheid van nieuwe behandeltechnieken en -procedures.  De resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de behandeling nog beter af te stemmen op de patiënt.

Een onderzoeksproject kan bestaan uit literatuuronderzoek, database- en statusonderzoek of een klinisch patiëntenonderzoek variërend van kleine case studies en -series tot grote multicenter studies.

Interne en externe partijen die (patiëntgebonden) onderzoek willen doen binnen de Orthopedie kunnen contact opnemen met de Orthopedie via: orthopedie-research@antoniusziekenhuis.nl.

Ons streven is dat elk onderzoek ten minste tot één (inter)nationale publicatie leidt in een wetenschappelijk tijdschrift of vakblad. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen hierdoor snel worden overgenomen in de dagelijkse praktijk.

De afgelopen jaren hebben onze wetenschappelijke onderzoeken geleid tot aanpassingen in onze behandelingen en verbeteringen op het gebied van efficiënte zorg.  Ook de logistieke organisatie van onze polikliniek is steeds verbeterd. Daarnaast zijn veel onderzoeken gericht op het verbeteren van de functie en tevredenheid van patiënten bij behandelingen van bepaalde aandoeningen.

Orthopedie heeft sinds 2008 drie speerpunten die de leidraad vormen voor het wetenschappelijk onderzoek, namelijk

 • prothesiologie (heup, knie en schouder)
 • schouderpathologie
 • sporttraumatologie

  Schouderpathologie

  Op het gebied van de schouderpathologie lopen meerdere kleine en grote onderzoeken. De twee belangrijkste onderzoekslijnen betreffen het onderzoek rondom rotator cuff rupturen en subacromiaal pijnsyndroom. Het gaat veelal om kosteneffectiviteitsstudies en nieuwe behandelmogelijkheden.

  Sporttraumatologie

  Met betrekking tot de sporttraumatologie wordt veel onderzoek gedaan naar bandenletsel, zoals een gescheurde kruisband en nieuwe operatietechnieken voor het herstel van het letsel.

  Prothesiologie

  Het onderzoek binnen de onderzoekslijn prothesiologie is zeer divers en voornamelijk gericht op knie-, heup- en schouderprotheses. Het gaat niet per se om de protheses zelf, maar vaak ook over onderwerpen in relatie tot een prothese-operatie zoals pijnbestrijding tijdens of na een prothese-operatie en nieuwe operatietechnieken.

  Wervelkolom

  We zijn volop bezig met het ontwikkelen en uitbouwen van een onderzoekslijn op het gebied van de wervelkolom. Hierin richten wij ons op volledig orthopedische aandoeningen, maar ook op aandoeningen in relatie met oncologie, welke een speerpunt is van het ziekenhuis.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeksleiders of de onderzoekscoördinator van Orthopedie via orthopedie-research@antoniusziekenhuis.nl

  Terug naar boven