Aandoeningen

Liesbreuk (hernia inguinalis)

Een liesbreuk is een uitstulping van de buikwand in de liesstreek; de overgang van de buik naar het bovenbeen. Aan de buitenkant is de breuk zichtbaar als een bult.

De breuk ontstaat doordat het buikvlies uitpuilt door een zwakke plek in de buikwand. In de breuk kan wat buikinhoud (vetweefsel of darm) zitten.

Meer over liesbreuk (hernia inguinalis)

Behandeling

Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf en wordt meestal geleidelijk aan groter. Een operatie is feitelijk de enige behandeling. Met bijvoorbeeld een breukband wordt het probleem niet opgelost. Een operatie is alleen nodig als er klachten zijn. Het risico van beklemming van de inhoud is erg klein en geen reden voor operatie. De operatie gebeurt meestal in dagbehandeling.

Resultaat behandeling

Met een operatie is een liesbreuk goed te verhelpen. De kans op terugkeer van de breuk (recidief) is klein: circa 1 tot 5%. Sommige patiënten houden na de operatie enige tijd gevoelsstoornissen in de liesstreek. In 2 tot 4% van de gevallen betreft het een zenuwpijn die blijvend kan zijn, maar meestal verdwijnen deze klachten weer vanzelf in de loop van de tijd.

Soorten

  • Een liesbreuk kan aangeboren zijn.

De aangeboren vorm komt bij kinderen voor en ontstaat doordat bij het indalen van de zaadbal (testis) een uitstulping van het buikvlies open blijft waar deze normaal gesproken sluit.

  • Een liesbreuk kan verworven zijn.

De verworven vorm treedt op latere leeftijd op en ontstaat doordat de buikwand verzwakt is geraakt. Dat kan zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak bij iedereen gebeuren.

Symptomen

  • Een liesbreuk geeft in het algemeen geen pijnklachten maar leidt vaak tot een zeurend en trekkend gevoel in de lies.
  • Ook is een bult zichtbaar in de liesstreek.
  • Vaak verdwijnt de bult weer als de patiënt gaat liggen en nemen de klachten af.
  • In zeldzame gevallen zijn er blijvende pijnklachten. Dat kan wijzen op beklemming van de breukinhoud.

Onderzoeken

Een liesbreuk is meestal eenvoudig te herkennen door de huisarts. Deze zal de patiënt meestal verwijzen naar de poli Chirurgie. Daar bekijkt de chirurg of aanvullend onderzoek noodzakelijk is, afhankelijk van de klachten en de gezondheid van de patiënt.

Behandelingen

Een liesbreuk kan op 2 manieren worden behandeld:

  • via een kijkoperatie of
  • via een klassieke operatie.

De arts bespreekt met de patiënt welke operatie in zijn of haar situatie de beste optie is.

  • Bij volwassen patiënten wordt in alle gevallen bij de operatie een kunststof matje ingebracht om de zwakke plek in de buikwand te verstevigen.

Expertise en ervaring

De chirurgen van het St. Antonius Ziekenhuis voeren jaarlijks bij ruim 200 liesbreukpatiënten een kijkoperatie uit. Daarnaast passen zij deze techniek meer dan 1.000 keer per jaar toe bij andere operaties in de buik. Onze chirurgen behoren daarmee in ons land tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. Deze ervaring zien we terug in het geringe aantal complicaties. Naast de ruim 200 kijkoperaties voeren onze chirurgen jaarlijks ook nog eens meer dan 200 open klassieke liesbreukoperaties uit.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code CHI 03-A

Terug naar boven