Algemene informatie apotheek

Samenwerking apotheek

Er is een nauwe samenwerking tussen de apotheek (farmacie) en de medisch specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Door de korte lijnen binnen het ziekenhuis is het mogelijk om de behandeling met geneesmiddelen en de informatie die daarbij gegeven moet worden, goed af te stemmen met de medisch specialist.
Een bijkomend voordeel is dat de geneesmiddelen die op voorraad zijn, afgestemd zijn op hetgeen de medisch specialisten voorschrijven. Zo zijn de geneesmiddelen die voorgeschreven worden binnen het ziekenhuis vrijwel altijd op voorraad.

Afstemming apotheken in de regio

Voor de uitvoering van de apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein is in 2006 een samenwerkingsintentie getekend tussen gezondheidszorgcentrum de Roerdomp in Nieuwegein en het St. Antonius Ziekenhuis.

Daarnaast is vanaf de start van de apotheek gewerkt aan een goede afstemming met de eerstelijns apotheken uit de regio. SANEO (Samenwerkende Apotheken Nieuwegein en Omgeving) is hiervan een voorbeeld, evenals de samenwerking met Dienstapotheek Utrecht, de transmuraal farmaceutische werkgroep en de lopende ketenprojecten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg.

Terug naar boven