Behandelprogramma voor overeetstoornissen

Afspraken en regels

Regels rondom Psychiatrie & Psychologie en rond maaltijden

Afdelingsregels Psychiatrie & Psychologie

Op de afdeling gelden afspraken en regels. Deze dragen bij aan een prettige omgeving waarin de behandeldoelen het beste kunnen worden bereikt.

De belangrijkste zijn:

 • Lichamelijk geweld of hiermee dreigen wordt op de afdeling niet getolereerd.
 • Het bezit of gebruik van alcohol en/of drugs op de afdeling is niet toegestaan.
 • Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 • Niet eten en drinken tijdens de bijeenkomsten.
 • Tijdens de behandelactiviteiten/groepsbijeenkomsten vragen we u uw mobiele telefoon uit te zetten. Zijn er dringende redenen waarom u elk moment bereikbaar moet zijn? Geef dit dan aan bij de behandelaar.
 • Alles wat binnen een therapiegroepen besproken wordt of gebeurt, blijft binnen die groep en binnen het behandelend team.
 • Alleen met uw toestemming zullen we informatie aan derden over u geven.
 • Elke deelnemer helpt zonodig met lichte corveetaken.
 • Kunt u door ziekte niet komen? Geef dit dan tussen 08.30 en 09.00 uur door aan de sociotherapeut. Hiervoor belt u onze poli (zie het telefoonnummer boven aan de pagina) en vraagt u naar de sociotherapeut. Is hij/zij niet aanwezig dan kunt u naar een aander teamlid vragen. Als u te veel afwezig bent volgt een gesprek met de behandelcoördinator om te bekijken of het zinvol is om de behandeling voort te zetten.

Afspraken rond maaltijden

 • In de huiskamer van de dagbehandeling kunt u een maaltijd nuttigen.
 • U kunt uw maaltijd tussen 12.15 en 12.45 uur nuttigen. Daarna zal de voedingsassistente vragen om het vuile servies in te leveren.

Specifieke afspraken

 • Glazen, borden. bestek en melk / karnemelk worden afgeleverd op een kar in de huiskamer door voedingsassistente. Na overleg met sociotherapeut en voedingsassistente kan hiervan worden afgeweken. Patiënten nemen hun eigen broodmaaltijd mee naar de afdeling.
 • Van melk en karnemelk graag eerst 1 pak openen, deze leegmaken alvorens een nieuw pak open te maken. Halve pakken graag terugzetten in de koelkast in de huiskamer.
 • Gebruik altijd een bord, ook al heb je een broodtrommel meegenomen (= eten met aandacht).
 • Patiënten zetten zelf de tafels uit in de huiskamer.
 • Na de maaltijd worden borde bestek en glazen door de patiënten in het afwasrek verzameld.
 • Na het eten neemt een van de deelnemers de tafels af met een vochtige doek.
 • We laten de vloer schoon achter. Zonodig wordt vuil op de vloer opgeruimd met een stoffer en blik.
 • Na de maaltijd én na de laatste therapiebijeenkomst kan in de huiskamer een kop koffie of thee worden genuttigd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om koffie of thee in de therapieruimten te nuttigen.
Terug naar boven