Behandelingen & onderzoeken

Beoordelen zenuwgeleiding hartspier (sympatische innervatie myocard)

Dit onderzoek wordt gedaan om de zogenaamde sympatische innervatie van het myocard in beeld te brengen. Dat wil zeggen dat we kijken naar hoe de signalen van de zenuwen in de hartspier doorgegeven worden.

Dit onderzoek vindt vooral plaats als er sprake is van hartklachten, zoals vermoeidheid, pijn op de borst of een verstoord hartritme.

Voorbereiding

Het is belangrijk om in de 24 uur voor het onderzoek geen cafeïne te gebruiken. Koffie, thee, chocolade en energiedrankjes mag u dus niet nemen. Verder kunt u normaal eten en drinken.

Bepaalde medicijnen kunnen het onderzoek beïnvloeden. Wij verzoeken u daarom deze medicijnen volgens onderstaand schema in te nemen/te stoppen:

(dit schema wordt door de zorgverlener ingevuld)

Medicijn:Stoppen vanaf:
  
  
  
  
  

Alle andere medicijnen gebruikt u zoals u gewend bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact met ons op.

Pauze tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen met een pauze van enkele uren ertussen. In deze pauze kunt u het ziekenhuis verlaten en normaal eten en drinken. Als u daartoe niet in staat bent, kunt u op de afdeling wachten en eventueel gebruik maken van een bed. Als u ons dat van tevoren laat weten zorgen wij dat er een bed beschikbaar is. Neem in dat geval wel eten en drinken mee en bijvoorbeeld een boek of tablet. Als u veel hulp nodig heeft, is het verstandig een begeleider mee te nemen.

Onderzoek

  • Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • U wordt door de laborant uit de wachtkamer gehaald en krijgt een infuus (dun plastic slangetje) in een ader in uw arm. Dit kan wat pijnlijk zijn, maar is vergelijkbaar met bloed prikken.
  • Hierna moet u een half uur rustig en ontspannen zitten of liggen om het hart tot rust te laten komen.
  • Vervolgens krijgt u de radioactieve stof via het infuus ingespoten en wordt het infuus verwijderd. U voelt hier weinig van.
  • 15 minuten na de injectie wordt u door een laborant opgehaald voor de vroege opnames. 
  • Hiervoor komt u op uw rug op een onderzoekstafel te liggen. Uw kleren kunt u bij deze opname gewoon aanhouden, maar sieraden en overige metalen op de borst moet u af doen. Deze kunt u in de onderzoeksruimte neerleggen.
  • De laborant plaatst de gammacamera vlak boven en onder de borstkas en maakt een opname van 10 minuten. Het is belangrijk dat u hierbij stil ligt.
  • Vier uur na de injectie komt u terug voor de late opnames. De laborant vertelt u hoe laat u precies verwacht wordt.
  • Bij de late opnames maakt de laborant eerst dezelfde opname als hiervoor. In verband met een korte CT-scan bij de volgende opname moet nu wel alles van metaal uit, dus ook een BH en kleding met metalen knopen, ritsen enzovoorts. De eerste opname duurt weer 10 minuten. Daarna wordt een langere opname gemaakt waarbij u met de armen boven het hoofd ligt. De camera draait nu om de borstkas heen en maakt uit verschillende richtingen foto’s. Dit duurt ruim een half uur. Helemaal op het laatst wordt een korte CT-scan gemaakt waarbij de tafel heen en weer schuift. Het is belangrijk om ook dan stil te blijven liggen.
  • De laborant vertelt u wanneer het onderzoek klaar is. Dan kunt u weer naar huis.

Duur onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek duurt 75 minuten, het tweede deel ongeveer 50 minuten. Met de pauze meegerekend duurt het ruim vijf uur voordat alles klaar is.

Nazorg

U kunt na afloop alles doen wat u gewend bent. U kunt dus gewoon naar huis rijden/fietsen/lopen/met openbaar vervoer. Ook eten en drinken kunt u doen zoals u gewend bent. 

De uitslag is binnen 7 werkdagen bekend bij de specialist.

Contact met anderen

De hoeveelheid gebruikte straling is klein en verdwijnt snel. Na het onderzoek kunt u normaal omgaan met volwassenen. Kinderen onder de 3 jaar zijn extra gevoelig voor straling. In de 24 uur nadat de radioactieve stof toegediend is, is het daarom beter niet te lang heel dicht bij een jong kind te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat u hem of haar niet langer dan een half uur op schoot houdt. Verder kunt u kinderen gewoon verzorgen. Het is ook aan te raden de eerste 24 uur wat afstand te houden van zwangere vrouwen.

Gerelateerde informatie

Terug naar boven