Behandelingen & onderzoeken

Blindedarmonsteking (onderzoeken)

Buikklachten kunnen heel veel oorzaken hebben. Daarom is goed onderzoek belangrijk. Om de juiste diagnose te stellen, gaan we met de patiënt in gesprek over  hoe de (pijn) klachten zijn ontstaan en wat de voorgeschiedenis is.

In dit gesprek (anamnese) komen o.a. aan de orde: klachten, eventuele aandoeningen en wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Zo kunnen we nagaan of de klachten misschien andere oorzaken kunnen hebben, zoals een darminfectie, voedselvergiftiging, of gynaecologische oorzaken (zoals zwangerschap of eierstokontsteking bij oudere meisjes). Ook stellen we dan vast welke onderzoeken nodig zijn. 

Voorbereiding

De voorbereiding kan per onderzoek verschillend zijn. U vindt deze informatie op de pagina van het betreffende onderzoek.

Onderzoek

Lichamelijk onderzoek

Na de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek. De chirurg zal letten op de plaatsen waar u (of uw kind) drukpijn voelt.

Verder zal de arts:  

  • de darmbewegingen beluisteren (met een stethoscoop);
  • de buik voorzichtig bevoelen en bekloppen (palpatie);
  • de lichaamstemperatuur meten.

Een inwendig onderzoek via de anus kan nodig zijn en bij meisjes/vrouwen, zo nodig aangevuld met gynaecologisch onderzoek.

Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek bestaat uit het vaststellen van de bloedbezinking en het tellen van de witte bloedlichaampjes. Bij een ontsteking bevat het bloed namelijk meer witte bloedlichaampjes dan normaal. Bij een acute blindedarmontsteking is een speciaal ontstekingseiwit (CRP) meestal verhoogd.

Soms is het nodig om aanvullend bloedonderzoek te doen om te kijken of de lever en de nieren goed functioneren. Om een blaasontsteking en/of zwangerschap uit te sluiten, kan het nodig zijn om de urine te onderzoeken.

Echografisch onderzoek

Soms kijken we met behulp van geluidsgolven in de buik. Daarmee kunnen we de appendix en (bij vrouwen/meisjes) de baarmoeder en de eierstokken zichtbaar maken en beoordelen. Soms is het  lastig om met de echo de ontsteking van de blindedarm uit te sluiten. Dan kan een CT-scan of MRI worden gemaakt. De onderzoeksresultaten van de echo wegen wel mee bij het stellen van de diagnose en de aansluitende beslissing.

Lees meer over het echografisch onderzoek.

CT-scan

Als het nodig is, wordt er een aanvullende CT-scan of MRI-scan gemaakt van de buik, waarop de ontstoken blindedarm goed zichtbaar wordt.

Lees meer over onderzoek met behulp van de CT-scan of MRI-scan.

Kijkoperatie (laparoscopie)

Bij twijfel over de diagnose kan uw arts besluiten om vóór de eventuele operatie de buikholte te onderzoeken via een kijkoperatie. Dit gebeurt onder algehele verdoving (narcose).

Nazorg

De nazorg is per onderzoek verschillend. U vindt deze informatie op de pagina van het betreffende onderzoek.

Expertise en ervaring

De chirurgen van het St. Antonius voeren jaarlijks ruim 500 blindedarmoperaties uit met een kijkoperatie. Daarnaast passen we deze techniek zo'n 1.000 keer per jaar toe bij andere operaties in de buik. Onze chirurgen behoren daarmee in ons land tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. Dezer ervaring zien we terug in het geringe aantal complicaties: deze komen bij ons erg weinig voor.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Website

Gerelateerde informatie

Code CHI 66-O

Terug naar boven