Behandelingen & onderzoeken

Borstkanker behandelingen

Na de diagnose borstkanker breekt een periode aan van onzekerheid. Wij proberen deze periode zo kort mogelijk te houden, door samen met patiënten een goed behandelplan op te stellen en hen persoonlijk te begeleiden. Bijna 75% van de borstkankerpatiënten geneest, maar in 25% van de gevallen komt de (borst)kanker op een gegeven moment terug. 

Voor een succesvolle behandeling van borstkanker is een aantal factoren van belang. Als de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt, kan dit gunstig zijn voor de genezing.

Meer over borstkanker behandelingen

Een goede behandeling vraagt om een juiste inschatting van de grootte van het gezwel en de betrokkenheid van eventuele okselklieren. Om de tumor te verwijderen zal de meest geschikte operatie gekozen worden en/of een radiotherapeutische behandeling (bestraling).

Om het toekomstperspectief zo gunstig mogelijk te maken, worden hierna aanvullende behandelingen ingezet zoals chemotherapie, antihormonale therapie en immunotherapie. Deze therapieën worden in nauw overleg tussen alle behandelaren en u afgestemd op de eigenschappen en uitbreiding van het gezwel.

Diagnose en behandelplan

Voor het stellen van de juiste diagnose is in een vroeg stadium afstemming nodig tussen alle betrokken behandelaren. Na de diagnose worden alle mogelijke behandelingen overwogen zoals chirurgieradiotherapie of andere aanvullende behandelingen. Het behandelteam van het St. Antonius Kankercentrum bestaat uit gespecialiseerde chirurgen, radiologen, internist-oncologen, radiotherapeuten, in borstkanker gespecialiseerde verpleegkundigen, nucleair geneeskundigen, plastisch chirurgen, pathologen, fysiotherapeuten en psychosociale ondersteuners. Al onze patiënten worden wekelijks in dit team besproken, waardoor elke patiënt de best passende behandeling krijgt. Bovendien kennen de artsen elkaar goed en kunnen zij u voor aanverwante klachten makkelijk en snel doorsturen binnen het ziekenhuis.

Als er is vastgesteld is dat u borstkanker hebt, dan wordt direct het behandelplan met u besproken. De specialist vertelt u welke behandeling(en) hij adviseert en welke keuzes u hierin hebt. Vanzelfsprekend krijgt u, als u dat wilt, bedenktijd voordat het behandelplan wordt vastgesteld.

Veel mensen met borstkanker krijgen een combinatie van behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van de kenmerken van de tumor, het stadium van de ziekte, uw leeftijd en of u voor, in of na de overgang bent.

Keuzehulp bij uitgezaaide borstkanker

De Keuzehulp helpt mensen bij wie de diagnose uitgezaaide borstkanker is gesteld om zich te laten informeren over hun ziekte en hier helder over na te kunnen denken. De Keuzehulp biedt informatie en zet diverse argumenten voor- en tegen de behandelopties op een rij. Ook kunt u de keuzehulp gebruiken bij het in gesprek gaan met uw arts over de verschillende behandelopties. 
 
Deze Keuzehulp is in samenwerking met de BVN (Borstkankervereniging Nederland) en De Argumentenfabriek in ons ziekenhuis ontwikkeld. Download de keuzehulp.

Chirurgische behandeling

In verreweg de meeste gevallen begint de behandeling van borstkanker met het verwijderen van de tumor. Er zijn verschillende chirurgische behandelingen mogelijk.

Lees hier meer over de chirurgische behandeling van borstkanker

Aanvullende behandeling

Na de operatie krijgen de meeste vrouwen met borstkanker nog een behandeling met medicijnen gericht tegen eventueel aanwezige niet zichtbare uitzaaiingen. Deze behandeling heet adjuvante behandeling en is bedoeld om het risico op terugkeer van de kanker in de (andere) borst of op andere plaatsen in het lichaam te verkleinen.

Lees hier meer over aanvullende behandelingen bij borstkanker

Bestraling (radiotherapie)

Bij bestraling wordt radioactieve energie gericht op de plaats waar zich kankercellen kunnen bevinden, waardoor deze worden gedood. Na een borstsparende operatie volgt altijd een serie bestralingen als onderdeel van de behandeling. Er wordt vaak ook bestraling geadviseerd na het operatief verwijderen van de gehele borst als de tumor groter was dan vijf centimeter en bij meer dan drie oksellymfeklieren die een uitzaaiing bevatten.

Lees hier meer over radiotherapie (bestraling bij borstkanker)

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Chemotherapie kan onderdeel van een curatieve behandeling zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskansen door deze aanvullende behandeling toenemen.
Chemotherapie wordt ook wel geadviseerd als palliatieve behandeling wanneer bij iemand uitzaaiingen zijn geconstateerd. Cytostatica kunnen uitzaaiingen soms (tijdelijk) verkleinen.

Lees hier meer over chemotherapie bij borstkanker

Hormoontherapie

Met hormonale therapie wordt u behandeld als u een hormoongevoelige tumor hebt. De hormonale therapie is een behandeling met tabletten die u eenmaal daags, gedurende 5 jaar slikt

Lees hier meer over hormoontherapie bij borstkanker

Herceptin

Bij 25-30% van alle borstkankerpatiënten is sprake van een verhoogde aanwezigheid van HER2-receptoren (Humane Epidermale groeifactor Receptoren Type 2) op de borstkankercel. 
Bij vrouwen met een tumor met HER2 positief is het mogelijk om HER2 antilichaamtherapie (trastuzumab = Herceptin®) in te zetten. De kans dat de ziekte terugkeert na een Herceptinbehandeling van een jaar vermindert aanzienlijk en daarmee ook de kans op het krijgen van uitzaaiingen. 

Lees hier meer over de borstkankerbehandeling met Herceptin 

Revalidatie bij borstkanker

De ziekte borstkanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Herkent u deze klachten en/of wilt u klachten voorkomen of beperken? Dan kan revalidatie zinvol zijn. 

Lees hier meer over de mogelijke revalidatiebehandelingen bij borstkanker

Expertise en ervaring

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 4.000 vrouwen met een verdenking op kanker in de borst ontvangen, zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties.

Patiëntervaring

Onder begeleiding werken aan herstel

Bron: St. Antonius Nieuwsbrief – oktober 2015

 

Meer informatie

Code CHI 73-OD-B

Terug naar boven