Behandelingen & onderzoeken

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-behandeling

Een CPAP- apparaat houdt door middel van een vaste continue druk (continue luchtstroom) de bovenste luchtwegen open. Bij mensen met slaapapneu is dit nodig, omdat bij hen de spieren in de mond- en/ of keelholte te veel verslappen. Deze verslapping leidt tot het geheel (apneu) of gedeeltelijk (hypopneu) dichtvallen van de luchtweg.

Het CPAP-apparaat geeft voldoende druk om de (meeste) apneus te voorkomen. De hoogte van de druk is per patiënt verschillend en zal in de proefperiode zo nodig aangepast worden. Als u daar toestemming voor geeft, kan door artsen of verpleegkundigen op afstand informatie uitgelezen worden over het aantal uren gebruik en het aantal apneus dat nog aanwezig is.

Voorbereiding

Meenemen CPAP-masker en -slang

Neem bij iedere vervolgafspraak uw CPAP-masker en -slang mee.

Behandeling

 • Het CPAP-apparaat wordt op de poli Slaapgeneeskunde geleverd door de CPAP-leverancier. U krijgt uitleg over de werking en het onderhoud van het CPAP-apparaat.
 • Er bestaan verschillende type maskers. Samen met onze leveranciers zoeken wij naar een masker dat het beste bij uw situatie past.
 • De therapie werkt alleen voor de duur dat u het apparaat gebruikt en als u het apparaat voldoende uren gebruikt.
 • Veel mensen merken snel verbetering van hun klachten. Het kan echter wel tot een half jaar duren voordat u effect merkt.
 • De CPAP-behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Nazorg

In de beginperiode van de behandeling zullen meerdere contactmomenten nodig zijn:

 • Na 2 weken zelf thuis gebruiken komt u op het spreekuur van de leverancier op de poli Slaapgeneeskunde. Dan is er een eerste uitlezing en hierbij is gelegenheid om vragen over de apparatuur te stellen.
 • 6 weken nadat u gestart bent komt u op het spreekuur van de slaapverpleegkundige op de poli Slaapgeneeskunde. Dan wordt de CPAP uitgelezen en wordt gezamenlijk gekeken of er aanpassingen aan de therapie nodig zijn.
 • 3 maanden nadat u gestart bent krijgt u een afspraak bij de longarts/physician assistant.
 • Dan wordt besproken hoe de proefperiode verlopen is en wat de vervolgstappen zijn.

Neem bij iedere afspraak uw CPAP, masker en slang mee!

Contact opnemen

 • Indien er tussentijds vragen of problemen zijn,  kunt u contact opnemen met de poli Slaapgeneeskunde.
 • Ondervindt u problemen met het masker en/of de apparatuur dan kunt u contact leggen met uw firma (Mediq: 030 282 11 85 of  VitalAire: 088 250 35 00).

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code SLA 08-B

Terug naar boven