Behandelingen & onderzoeken

Onderzoek naar gebruik hart-echo na embolisatie vaatverbinding van de longen

Centrale vraag

Kan een hart-echo in plaats van CT-scan gebruikt worden na behandeling van afwijkende vaatverbindingen door de ziekte van Rendu-Osler-Weber?

Zo zullen we na afronding van dit onderzoek door drs. Josefien Hessels weten of een aanvullende CT-scan voor een deel van de patiënten mogelijk achterwege kan blijven. De ziekte van Rendu-Osler-Weber is een zeldzame erfelijke aandoening van de bloedvaten.

Bloedpropjes

Hierdoor kunnen er afwijkende vaatverbindingen ontstaan, onder andere in de longen. Hierbij ontstaat er een directe verbinding tussen de longslagader en longader, waardoor het bloed niet allemaal door het netwerk van haarvaten gaat. Daardoor kunnen kleine bloedpropjes (soms met bacteriën) niet allemaal worden weggevangen. Er is om die reden een verhoogd risico op een beroerte en hersenabces.
Een echo, met microbubbels, van het hart (transthoracale contrast echocardiografie) wordt gemaakt om een directe verbinding op te sporen. Bij oversteek van een bepaalde hoeveelheid contrast wordt er een CT-scan gemaakt om te kijken of er vaatverbindingen zijn die behandeling behoeven. Na behandeling middels embolisatie - het dichtstoppen van het aanvoerende bloedvat - bestaan de controles uit een CT-scan na 6 maanden en vervolgens iedere 3-5 jaar.

Stralingsbelasting

Met dit door het St. Antonius Onderzoeksfonds gefinancierde onderzoek zal worden nagegaan of de echo van het hart ook gebruikt kan worden na behandeling van de vaatverbinding. Het doel is hierbij dat in de toekomst niet bij iedereen een CT-scan gemaakt hoeft te worden, maar dat bij een deel van de patiënten volstaan kan worden met alleen een echo. Dit zorgt namelijk voor een afname in de stralingsbelasting en de risico’s hiervan.

Onderzoeksteam

Josefien Hessels

Portretfoto Marco Post

Marco Post

Daniel van den Heuvel

Hans Kelder

Veerle Vorselaars

Steven Kroon

Hein van Beek

  • Ontvangen bijdrage: €31.117,-
  • Startdatum: 01-01-2022
  • Looptijd: 2 jaar

Ja, ik wil graag doneren!

Terug naar boven