Behandelingen & onderzoeken

PET/CT Myocard Perfusie

Op verzoek van uw arts ondergaat u binnenkort een PET/CT myocard perfusie onderzoek. Bij dit onderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier onderzocht.

Vaak wordt dit onderzoek aangevraagd bij klachten van pijn op de borst, onbegrepen vermoeidheid of verminderde inspanningstolerantie. Ook kan het onderzoek worden aangevraagd ter voorbereiding op een operatie.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn verschillende voorbereidingen nodig:

 • U mag 12 uur vóór het onderzoek geen cafeïne meer gebruiken. Cafeïne zit in koffie, thee (ook de cafeïnevrije varianten), cola, energiedrankjes, chocoladeproducten en paracetamol met coffeïne. Ook mag u 12 uur voor het onderzoek geen bananen eten. 
 • Bepaalde medicijnen moeten gestopt worden.
  • Dipyridamol (merknaam Asasantin, Persantin) moet 48 uur voor het onderzoek gestopt worden.
  • Theofylline (merknaam Theolair, Aminofylline) moet 24 uur voor het onderzoek gestopt worden.
  • Nitroglycerine (nitrospray, nitrolingual of isordil) moet 4 uur voor het onderzoek gestopt worden.
  • Alle andere medicijnen gebruikt u zoals u gewend bent.
 • U moet 4 uur vóór het onderzoek nuchter blijven. U mag dan niets meer eten of drinken!
 • Gebruikt u pufjes of inhaleer medicijnen voor uw longen of longwegen? Gebruik ze dan sowieso 1 uur voor het onderzoek. Neem de pufjes of inhaleer medicijnen ook mee naar het onderzoek.
 • Bent u claustrofobisch? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op! We kunnen dan desgewenst een afspraak maken om de camera te bekijken en eventueel proef te liggen in de camera. Ook kunnen wij u eventueel een rustgevend middel toedienen voor aanvang van het onderzoek. Als u dat wilt, neem dan ook contact met ons op, zodat wij u hier verder over kunnen informeren. Houdt u er dan wel rekening mee dat u die dag niet zelf mag autorijden.
 • Mocht u moeilijk te prikken zijn of niet met minstens 1 arm boven het hoofd kunnen liggen (en dan met name de arm waarin het infuus komt), neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u zwanger? Neem dan direct contact met ons op. Het onderzoek kan dan wellicht niet plaatsvinden.
 • Geeft u borstvoeding? Borstvoeding mag u 10 uur na het onderzoek hervatten.

Onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de doorbloeding van de hartspier tijdens rust en inspanning in beeld te brengen. Op deze manier kan er onderzocht worden of er sprake is van een zuurstoftekort in de hartspier (ischemie) en of er sprake is van een doorgemaakt hartinfarct.

Verloop van het onderzoek

 • Nadat u zich heeft aangemeld bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, haalt de laborant u op uit de wachtkamer.
 • In een aparte voorbereidingsruimte informeren wij u nogmaals over het verloop van het onderzoek. U krijgt dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
 • We vragen u vervolgens om uw bovenlichaam te ontkleden. U krijgt een ziekenhuisjasje aan. We plakken stickers op uw borstkas voor de controle van het hartritme door middel van een ECG (hartfilmpje) tijdens het onderzoek.
 • De laborant plaatst een infuus in uw arm. Het infuus is een dun flexibel buisje dat in een bloedvat geplaatst wordt. De prik die hiervoor nodig is, is ongeveer vergelijkbaar met de prik voor bloed afnemen. Als u moeilijk te prikken bent, neem dan enkele dagen voor het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Het onderzoek start met de opnames van het hart in rust. Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op uw rug met de armen boven het hoofd. Indien het niet mogelijk is om met minstens 1 arm boven het hoofd te liggen (en dan met name de arm waarin het infuus komt), neem dan enkele dagen voor het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Het ECG wordt aangesloten en u krijgt een bloeddrukband om uw arm. Gedurende 30 minuten maken we een aantal scans. Deze tijd ligt u stil met uw armen boven het hoofd.
 • Als eerste maken we een overzichtsopname van uw borstkas om de exacte locatie van uw hart te bepalen. Dan volgt de CT-scan van uw hart.
 • Hierna krijgt u  via het infuus een radioactieve vloeistof met Rubidium-82 ingespoten. Hier voelt u verder niets van. Daarna maken we direct een PET-scan.
 • Dan volgt het onderzoek met opnames van het hart bij inspanning. Inspanning van het hart wordt nagebootst door een medicijn (regadenoson) dat u krijgt toegediend  via het infuus. Dit medicijn kan eventueel bijwerkingen veroorzaken (bijvoorbeeld druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, versnelling van de hartslag, kortademigheid of misselijkheid). Als er bijwerkingen optreden, zullen deze binnen enkele minuten verdwenen zijn.
 • Vrijwel tegelijkertijd met het inspanningsmedicijn krijgt u voor de 2e keer de radioactieve stof Rubidium-82 toegediend via het infuus en maken we de tweede PET-scan. Het is de bedoeling dat u, ondanks eventuele ongemakken, rustig blijft doorademen en zo stil mogelijk blijft liggen.
 • Tijdens de scans ligt u alleen in de kamer. Via een camera zien wij continu op u toe en via de intercom kunt u contact houden met de laboranten. De laboranten die het onderzoek bij u uitvoeren praten met u via de intercom. Omdat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk moet blijven liggen, vragen wij u alleen te praten indien dit noodzakelijk is.
 • Als de cardioloog eveneens een CT Calciumscore heeft aangevraagd dan voeren we deze scan meteen aansluitend uit.
 • Na de scan bent u klaar. De laborant verwijdert het infuus en de ECG-plakkers en u mag zich weer aankleden. U mag weer normaal eten en drinken. Eventueel gestopte medicijnen mag u nu ook weer innemen. Het is mogelijk dat de laborant vraagt of u nog een kwartiertje in de wachtruimte wil plaatsnemen. Dit om eventuele bijwerkingen in de gaten te houden. Wanneer u zich daarna goed voelt, mag u weer huiswaarts.

Duur onderzoek

De totale tijd van het gehele onderzoek (voorbereiding plus scans) neemt ongeveer een uur in beslag.

Nazorg

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen van het hart en geeft de onderzoeksresultaten door aan uw behandelend arts. Tijdens uw eerstvolgende bezoek aan uw behandelend arts (cardioloog) zal de uitslag met u worden besproken.

Contact met anderen

De hoeveelheid gebruikte straling is klein en verdwijnt zeer snel. Na het onderzoek heeft u geen radioactiviteit meer in uw lichaam en kunt u normaal omgaan met volwassenen en kinderen.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de meest innovatieve hartcentra van Nederland. Hier worden vrijwel alle vormen van hartklachten en hartaandoeningen behandeld.

Jaarlijks voeren we in het ziekenhuis 2.000 hartoperaties uit. Dit is meer dan 10% van het totaal aantal hartoperaties in Nederland. Naast hartoperaties verrichten we jaarlijks ruim 2.400 dotterbehandelingen/diagnostische metingen en 1.600 ritmebehandelingen. Een aantal specialisten van het St. Antonius Hartcentrum heeft op wetenschappelijk gebied een internationale reputatie.

Het hartteam bestaat uit cardiologen en hartchirurgen. Samen bespreken zij alle hartpatiënten die naar het St. Antonius Hartcentrum komen voor onderzoek en/of behandeling. In het hartteam wordt bekeken welke behandeling het beste is voor de individuele patiënt. De hartteambespreking is uitgevonden in het St. Antonius Ziekenhuis en functioneert al meer dan 50 jaar. Het is inmiddels de wereldwijde standaard.

Gerelateerde informatie

Code NG 79-O

Terug naar boven