Behandelingen & onderzoeken

Repetitieve Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) kan worden toegepast bij patiënten met een depressie waarbij eerdere behandelingen niet effectief zijn gebleken (medicatie of psychotherapie). Bij rTMS dienen we een reeks korte magnetische pulsen toe op de buitenkant van uw hoofd, gericht op bepaalde delen van uw hersenen (‘trans’ = door, ‘cranium’ = schedel). 

Magnetische golven kunnen de schedel zonder probleem of risico passeren. U merkt daar niets van. Deze golven kunnen de hersenen meer of minder actief maken en communicatie tussen bepaalde hersengebieden verbeteren. Wanneer iemand depressief is, kan dat te maken hebben met een ontregeling van bepaalde delen van de hersenen. Met rTMS kunnen we de activiteit daarvan mogelijk positief beïnvloeden.

Meer over voor wie rtms geschikt is

Voor wie?

rTMS is een behandelvorm voor therapieresistente depressie en kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva en kan ook werken bij patiënten die niet reageren op medicatie. De medicatie hoeft echter niet afgebouwd te worden voordat met deze behandeling wordt gestart. 

Alleen patiënten met een depressie waarbij eerdere behandelingen niet effectief zijn gebleken (medicatie of psychotherapie) kunnen worden behandeld met rTMS.

Voor wie niet?

Als u gehoorproblemen, epilepsie of metalen delen in uw hoofd heeft kunt u niet behandeld worden met rTMS.

Voorbereiding

Metingen en instellingen

Meten van het hoofd

Eerst meten we uw hoofd op om het punt waarop de magneet op uw hoofd geplaatst moet worden te bepalen. Om deze metingen niet elke sessie opnieuw te hoeven doen, draagt u een cap waarop de metingen worden ingetekend.

Boven uw hoofd wordt een spoel geplaatst. Door middel van de spoel, waarmee een magnetisch veld wordt opgewekt, worden magnetische pulsen naar de hersenen gestuurd. Deze pulsen kunnen de hersenen beïnvloeden, door te stimuleren of dempen. Het effect van rTMS,  op klachten van een depressie, is meestal binnen 10 sessies merkbaar.

Instellen rTMS apparaat

De instellingen van het  rTMS apparaat zijn per individu verschillend. De instellingen bepalen we wekelijks tijdens de behandeling. Dit doen we door de spoel te richten op dat deel van de hersenen dat zorgt voor de beweging van uw vingers. Er wordt vervolgens een lage puls gegeven aan de spoel.

Bij geen reactie wordt dit langzaam opgevoerd tot het punt is gevonden waarop uw duim of vinger gaat bewegen. Dit voelt vreemd, maar doet geen pijn. Nu kan het apparaat ingesteld worden op de voor u geschikte sterkte. Tijdens de behandelingen wordt een ander deel van de hersenen gestimuleerd waardoor geen duimbewegingen meer voorkomen.

Behandeling

Tijdens de behandeling voelen de pulsen aan als tikken op uw schedel. Dit komt doordat uw huidspieren samentrekken. De spoel maakt een sterk klikkend geluid. Om uw gehoor te beschermen krijgt u oordopjes. U ligt in een comfortabele stoel. De plaats van de spoel is bij de behandeling aan de linker- of rechterkant van uw hoofd bij uw slaap, ongeveer boven het oor.

Duur van de behandeling

De behandeling bestaat uit 20 sessies, gemiddeld 4 dagen per week in de ochtend. Elke sessie duurt 30 tot 45 minuten. Wekelijks vult u een depressievragenlijst in. Daarnaast vindt iedere week een evaluatie plaats en wordt er psychotherapie gegeven. 

Nazorg

Bijwerkingen

rTMS is veilig, en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Bij sommige patiënten (2 tot 4 op de 100) kan een lichte hoofdpijn optreden, meestal kortdurend en goed te behandelen met bijvoorbeeld paracetamol. In uitzonderlijke gevallen (3 tot 5 op de 1000) kan er zware hoofdpijn optreden. Een zeer zeldzame bijwerking van rTMS is een epileptische aanval. Door goed onderzoek vooraf is dit risico zeer klein.

Expertise en ervaring

30 tot 70% van de patiënten met een depressie ervaart na rTMS behandeling vermindering van de klachten. De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie werkt nauw samen met andere instellingen die rTMS aanbieden om de behandeling voortdurend te verbeteren.

Meer informatie

Aanmelden

Een aanmelding kan gedaan worden door uw behandelend arts, ter attentie van de poli Psychiatrie & Medische Psychologie van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze behandeling wordt vergoed wanneer er minimaal één gedegen antidepressiva is geprobeerd en een gedegen psychotherapie gegeven, waarbij onvoldoende effect.

Locatie

De intake en de behandeling vinden plaats op onze locatie in Nieuwegein. De intake vindt plaats bij poli 64; Psychiatrie & Medische Psychologie. En de rTMS behandeling vindt plaats op poli 3, Klinische Neurofysiologie (KNF). U kunt het medisch secretariaat bereiken via T: 088-320 44 00.

Gerelateerde informatie

Code PSY 38-B

Terug naar boven