Behandelingen & onderzoeken

Verzamelen van 24-uurs urine

Het verzamelen van urine gedurende 24 uur is bedoeld om de urine te onderzoeken op een bepaalde stof. Dit kan een aanwijzing zijn voor een bepaalde ziekte of kan een specifieke ziekte uitsluiten.

Voorbereiding

Bokalen ophalen

U verzamelt de urine in een grote pot, een bokaal. Deze haalt u van te voren zelf op bij de balie van de Bloedafname op onze locaties in Nieuwegein, Utrecht of Woerden.

Dieet

Voor sommige onderzoeken moet u bepaalde dieetvoorschriften volgen. Vraag dit na bij uw arts.

Onderzoek

Het verzamelen van de urine

1. Op de dag dat u begint met verzamelen, plast u, zodra u bent opgestaan, uw blaas goed leeg. Deze urine spoelt u door het toilet.

2. Noteer daarna de datum en tijdstip op de bokaal.

3. U verzamelt vanaf dat tijdstip alle urine in de bokaal tot en met de volgende ochtend.

4. De volgende ochtend (het liefst op hetzelfde tijdstip als de eerste keer de dag ervoor) plast u voor de laatste keer. Deze urine moet u ook in de bokaal doen.

5. Noteer ook deze datum en dit tijdstip op de bokaal.

Let op!

 • Gebruik pas een tweede bokaal als de eerste bokaal vol is!
 • Het is ook mogelijk dat u tweemaal 24-uurs urine moet verzamelen. Als dit het geval is, herhaalt u de punten 3 t/m 5, maar begint u op de tweede dag te sparen in een nieuwe, lege bokaal!

Aandachtspunten

 • Het is belangrijk dat er geen urine verloren gaat gedurende de verzameltijd, ook niet als u ontlasting heeft. Indien niet alle 24-uurs urine verzameld wordt, leidt dit tot verkeerde uitslagen!
 • Zorg dat er geen ontlasting bij uw urine komt.
 • Tijdens de menstruatie mag u niet verzamelen.
 • U kunt niet starten op vrijdag of zaterdag, aangezien de urine in het weekend niet ingeleverd kan worden.
 • Als u een plas vergeet op te vangen, verzoeken wij u dit te melden tijdens afgifte van de bokaal.

Gevarenetiket op bokaal

Afhankelijk van het onderzoek kan de bokaal een sterk zuur (ijsazijn) bevatten. De bokalen zijn in dat geval voorzien van een gevarenetiket.

IJsazijn veroorzaakt:

 • brandwonden;
 • irritatie aan de ogen en ademhalingswegen.

Volg daarom deze voorzorgsmaatregelen:

 • Draai de dop steeds goed op de bokaal, nadat u de urine in de bokaal heeft gedaan.
 • Vermijd spetteren.
 • Meng de inhoud goed. Dit doet u door de bokaal rustig heen en weer te schudden.
 • Bewaar bokalen nooit in de buurt van kleine kinderen!

Maatregelen na contact met ijsazijn

Mocht u toch in aanraking komen met ijsazijn, handel dan als volgt:

 • Aanraking met de huid: verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en een (huis)arts waarschuwen.
 • Aanraking met de ogen: eerst langdurig spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar een (huis)arts gaan.
 • Inslikken: mond spoelen, niet (laten) braken en onmiddellijk naar het ziekenhuis gaan.

Bewaren van de verzamelde urine

Bewaar de bokaal tijdens het verzamelen op een koele en donkere plaats (koelkast of kelder).

Inleveren van de urine

Op de dag dat u ‘s ochtends de laatste urine heeft verzameld, levert u zo spoedig mogelijk de bokalen (ook de lege) in bij de balie van polikliniek Bloedafname.

Nazorg

De uitslag

Uitslagen van de meeste onderzoeken worden nog dezelfde dag naar uw arts verstuurd.

Voor sommige onderzoeken duurt dit iets langer.

Contact opnemen

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend arts of met een
medewerker van het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Expertise en ervaring

In onze ziekenhuizen in Nieuwegein, Utrecht en Woerden is een polikliniek Bloedafname aanwezig. Hier voeren onze ervaren medewerkers van het Klinisch Chemisch Laboratorium snel en zorgvuldig bloedafnames uit voor alle laboratoriumbepalingen. Zij doen dit niet alleen op de poliklinieken, maar ook bij patiënten die in het ziekenhuis liggen. In de regio Woerden verzorgen zij bovendien bloedafnames in huisartspraktijken, en bij patiënten thuis. In al onze ziekenhuizen is altijd een medewerker aanwezig die ervaring heeft met het prikken van kinderen.

Behalve bloed, kunt u bij ons Klinisch Chemisch Laboratorium ook andere lichaamsvloeistoffen inleveren voor onderzoek. Denk aan urine, ontlasting en sperma (semen). Dit kan uiteraard alleen op aanvraag van uw specialist of huisarts.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Website

Op deze website vindt u meer informatie over een groot aantal laboratoriumtesten.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KCL 01-O

Terug naar boven