Aandoeningen

Blindedarmontsteking (appendicitis)

Blindedarmontsteking is een ontsteking van het aanhangsel van de blindedarm (wormvormig aanhangsel) die pijnklachten geeft. De ontsteking ontstaat meestal plotseling, we noemen dit dan een acute blindedarmontsteking.

De patiënt heeft pijn rechtsonder in de buik. Soms zit de pijn meer in het midden of rechtsboven in de buik.  De ontsteking kan erg heftig zijn en aanleiding geven tot buikvliesontsteking. Dan doet de hele buik pijn. 

Op deze pagina snel naar

Meer over blindedarmontsteking

Wat zijn de oorzaken van een blindedarmontsteking?

Waarom de blindedarm ontstoken raakt, is niet duidelijk. Wel is bekend dat één op de 15 mensen ooit een blindedarmontsteking krijgt en dat het vaak bij jonge mensen voorkomt.

Diagnose stellen

De diagnose is vaak betrekkelijk eenvoudig  te stellen.  Meestal kan dat op basis van  lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en echografie maar soms is ook een CT scan of MRI scan nodig.  Als er dan nog twijfel is  kan onder narcose een kijkoperatie worden uitgevoerd (diagnostische laparoscopie) . Als de blindedarm daarbij ontstoken blijkt te zijn wordt deze meteen verwijderd. Als de blindedarm niet ontstoken is wordt deze ongemoeid gelaten en wordt gezocht naar andere oorzaken van de klachten.

Wie krijgen blindedarmontsteking?

Blindedarmontsteking komt vooral bij kinderen en jongeren voor, maar kan op iedere leeftijd voorkomen.

Symptomen

Een blindedarmontsteking geeft klachten als misselijkheid en braken, een lichte temperatuurverhoging en een algemeen gevoel van ziek zijn. Ook zijn er specifieke buikklachten bij deze aandoening.

Misselijkheid

Iedereen is wel eens misselijk of moet wel eens braken (overgeven). Dat hoeft lang niet altijd iets met het maagdarmstelsel te maken te hebben. Denk maar aan zwangerschapsmisselijkheid, reisziekte (bewegingsziekte), een bijwerking van medicijnen of hevige pijn .

Maar er zijn ook heel wat oorzaken die wél iets met onze spijsvertering te maken hebben, zoals:

 • buikgriep;
 • een verstopping of vernauwing ergens in het maag-darmkanaal;
 • een traag werkende maag;
 • leveraandoeningen;
 • maagwandontsteking.


Misselijkheid en braken is dus een vrij ‘vage’ klacht, die kan optreden bij gezonde én zieke mensen. Daarom is het lang niet altijd nodig om direct een arts te raadplegen als u misselijk bent of moet braken. Waarschuw in ieder geval wel de dokter als er sprake is van:

 • (hoge) koorts;
 • bloed braken;
 • een gezwollen buik;
 • geen ontlasting (verstopping);
 • hevige pijn;
 • lang aanhoudend braken;
 • niet meer plassen;
 • rood of zwart bloed in de ontlasting;
 • sufheid of verwardheid.

Braken kan leiden tot vochtverlies, vooral bij jonge kinderen. Probeer kinderen daarom voldoende te laten drinken, en waarschuw bij twijfel uw arts.

Misselijkheid en braken kunnen allerlei oorzaken hebben. Vaak gaan de klachten vanzelf over. Maar als u twijfelt, de klachten lang aanhouden en/of er sprake is van bijkomende problemen, raadpleeg dan uw huisarts. 

Als u voor uw klachten verwezen wordt naar het ziekenhuis, zal de arts op grond van de klachten en verschijnselen beslissen of er extra onderzoek nodig is. Dit kan onder meer bestaan uit onderzoek van bloed of ontlasting, röntgenonderzoek of een kijkonderzoek van het maag-darmkanaal (endoscopie).

Buikklachten bij blindedarmonsteking

Een blindedarmonsteking geeft de volgende buikklachten:

 • vage buikklachten die langzaam erger worden;
 • pijn die afzakt naar de rechteronderbuik;
 • pijn die begint op, rond of boven de navel;
 • pijn als de buik wordt ingedrukt en dan los wordt gelaten, ‘loslaatpijn’;
 • pijn bij hoesten en lachen;
 • vervoerspijn, bijvoorbeeld als de auto waarin u (of uw kind) vervoerd wordt door een kuil rijdt.

Onderzoeken

Buikklachten kunnen veel oorzaken hebben. Om de juiste diagnose te stellen, is het belangrijk om te weten hoe de (pijn)klachten zijn ontstaan en wat de voorgeschiedenis is. De arts zal u in een gesprek (anamnese) vragen naar de klachten, eventuele aandoeningen en wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De anamnese wordt vaak aangevuld met bloedonderzoek, echo van de buik, buikoverzichtsfoto en eventueel een kijkoperatie (laparoscopie).

Behandelingen

Als de diagnose blindedarmontsteking (appendicitis) is gesteld, is een operatie de beste behandeling. Dit kan een kijkoperatie of een klassieke open operatie zijn. Welke methode gebruikt wordt, hangt af van factoren zoals de ernst van de ontsteking, de kans dat de pijnklachten een andere oorzaak hebben en de persoonlijke situatie van de patiënt.

Expertise en ervaring

De chirurgen van het St. Antonius voeren jaarlijks ruim  500 blindedarmoperaties uit met een kijkoperatie. Daarnaast passen we deze techniek zo'n 1.000 keer per jaar toe bij andere operaties in de buik. Onze chirurgen behoren daarmee in ons land tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. Deze ervaring zien we terug in het geringe aantal complicaties: deze komen bij ons erg weinig voor.

Over de blindedarm

In de buikholte liggen de darmen. Na de maag komt eerst de dunne darm, daarna de dikke darm. Waar de dikke darm begint, zit een ‘doodlopend’ stukje darm, de blindedarm. Aan de blindedarm zit een aanhangsel, de appendix (Latijn voor aanhangsel). De blindedarm zit rechtsonder in de buik en is 2-20 cm lang, zo dik als een potlood en hol van binnen. Omdat de blindedarm soms lang en beweeglijk is, kan het uiteinde ervan op een andere plaats in de buikholte terechtkomen.

Meer informatie

Website

Gerelateerde informatie

Code
CHI 66-A