Behandelingen & onderzoeken Chirurgie

Toestemming voor een (chirurgische) behandeling

Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan is het van belang dat u het daarmee eens bent. U moet uw arts hier formeel toestemming voor geven. Met uw toestemming geeft u aan dat u geïnformeerd bent over het doel van de behandeling, de mogelijke risico’s en eventuele alternatieven.

Dat lijkt een formaliteit maar toestemming geven is een serieuze aangelegenheid.

Goed geïnformeerd zijn is belangrijk

Voor u is het van belang dat u voldoende informatie heeft gekregen en de gang van zaken rond het onderzoek, behandeling of operatie goed heeft begrepen. Pas dan kunt u achter de beslissing staan en uw toestemming hiervoor geven.

Uw arts zal u tijdens uw bezoek aan de polikliniek of op de Spoedeisende Hulp informatie geven over de voorgestelde behandeling. Hij/zij zal hierbij zo volledig mogelijk zijn en inspelen op uw vragen. Toch is het mogelijk dat u nog vragen heeft of dat u informatie heeft die belangrijk is voor de behandelend arts. Het is belangrijk dat u deze informatie deelt en al uw vragen en zorgen deelt met uw arts of chirurg vóór het onderzoek, de behandeling of de operatie

Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond een onderzoek, behandeling of operatie willen weten. Dit kunt u in het gesprek met uw arts aangeven. Toch is het verstandig goed geïnformeerd te zijn, zodat u met uw arts de juiste keuzes kunt maken.

Wij adviseren u ook de patiënteninformatie die u krijgt goed door te lezen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze patiënteninformatie. Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts.

Wat u moet weten

Na een gesprek met uw arts of chirurg zou u eigenlijk een antwoord moeten kunnen geven op vragen als:

 • Wat is de reden dat mijn arts of chirurg bij mij een onderzoek, behandeling of operatie voorstelt?
 • Zijn er eventueel andere onderzoeks-, behandelings- of operatiemogelijkheden?
 • Wat wordt bij het onderzoek, de behandeling of de operatie gedaan?
 • Wat zijn de risico’s van het onderzoek, de behandeling of de operatie?
 • Welk resultaat mag ik van het onderzoek, de behandeling of de operatie verwachten?
 • Hoeveel ervaring is er met het doen van het onderzoek of uitvoeren van de behandeling of de operatie?
 • Hoe beoordelen behandelde patiënten dit onderzoek, deze behandeling, deze operatie?
 • Welke invloed heeft het onderzoek, de behandeling of de operatie op mijn gezondheid en de kwaliteit van mijn leven?
 • Wat kan er gebeuren als ik het onderzoek of de behandeling niet wil ondergaan, of als ik me niet laat opereren?
 • Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja, hoelang kan de opname duren?
 • Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de behandeling of operatie?
 • Wanneer ben ik na het onderzoek, de behandeling of de operatie weer in staat mijn normale activiteiten uit te oefenen?
 • Moet ik rekening houden met restklachten of neveneffecten van het onderzoek, de behandeling of de operatie?

Veel van deze vragen zullen al spontaan door uw arts of chirurg beantwoord zijn. Het is daarbij goed dat u zich realiseert dat geen enkele arts of chirurg het resultaat van tevoren volledig kan garanderen. Er zijn zoveel factoren, die een rol kunnen spelen. Zo is elke gebeurtenis weer anders en afhankelijk van lokale omstandigheden en reacties van elke individuele patiënt.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de beste chirurgische centra van Nederland. Onze chirurgen zijn trots op de expertise in gecompliceerde chirurgische aandoeningen en zorg, maar ook op het perfectioneren van de zorg die nodig is bij veelvoorkomende, minder complexe aandoeningen. Hierbij kunt u denken aan galstenen (meer dan 600 patiënten per jaar), liesbreuken (meer dan 500 patiënten per jaar), spataderen (meer dan 1200 patiënten per jaar), aambeien en (vet)bulten.

We werken met de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken en passen graag behandelingen toe die minder belastend zijn voor de patiënt. Dankzij een minder belastende ingreep verloopt het herstelproces sneller en komen complicaties minder vaak voor.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CHI 114-AD

Terug naar boven