Chirurgie

Traumachirurgie (ongevalschirurgie)

'Trauma' betekent in het klassieke Grieks 'verwonding'. Bij de Traumachirurgie worden dan ook  lichamelijke letsels chirurgisch behandeld die bijvoorbeeld ontstaan zijn door een val, sport of een ernstig verkeersongeluk. In tegenstelling tot een ziekte (zoals blinde darmontsteking of borstkanker) gaat het dus om plotselinge beschadiging van weefsels en botten. Traumachirurgen behandelen onder andere: wonden, gescheurde pezen, banden en spieren, botbreuken en in ernstiger gevallen ook letsels van inwendige organen. Botbreuken en wonden zijn de meest voorkomende letsels. 

Omdat het grootste deel van al deze patiënten (zowel kinderen als volwassenen) via de Spoedeisende hulp ons ziekenhuis binnenkomt, hebben de traumachirurgen een grote rol in supervisie en coördinatie van zorg op de Spoedeisende hulp.

Traumachirurgie is (in Nederland) een sub-specialisatie van algemene chirurgie. Botbreuken die door de traumachirurg behandeld worden variëren van een vingerkootje tot een rugwervel.

Onze traumachirurgen zijn allen door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie gecertificeerde specialisten. De Traumachirurgie wordt in het St. Antonius in de volle breedte uitgeoefend, waarbij pols- en handchirurgie en behandeling van ouderen met een fractuur bijzondere speerpunten voor ons ziekenhuis zijn. Met een volume van meer dan 1500 geopereerde botbreuken zijn wij één van de grootste centra in Nederland.

Naast de acute traumachirurgie hebben wij ons ook gespecialiseerd in afwijkingen die soms pas jaren na een botbreuk aan het licht komen. Zo heeft de chronische botontsteking en correcties van niet of verkeerd genezen botbreuken onze bijzondere aandacht.

Door de vergrijzing is het aantal ouderen met botbreuken de laatste jaren enorm gestegen waarbij de piek pas in het jaar 2040 wordt verwacht. Ouderen met botbreuken is een bijzondere patiënten categorie die naast de behandeling van een traumachirurg ook veel aandacht van de specialist ouderen geneeskunde (geriater) nodig heeft. Dit kan het best worden verleend binnen een hiervoor speciaal ontworpen verpleegafdeling. Botontkalking (osteoporose) speelt een grote rol bij het oplopen van een volgende botbreuk of ingezakte wervel bij kwetsbare ouderen. De traumachirurgen en orthopedisch chirurgen hebben een speciale osteoporose polikliniek opgezet voor screening en behandeling van oudere patiënten met botontkalking. Door  preventieve maatregelen en behandeling met medicijnen kunnen de genoemde gevolgen van botontkalking vaak worden voorkomen.

Om constant aan verbetering te werken nemen wij deel aan landelijke onderzoeken en doen wij zelf ook veel onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

De traumachirurg wordt bij de behandeling van al deze verschillende patiënten ondersteund door gipsmeesters, gespecialiseerd operatiepersoneel, gespecialiseerde fysiotherapeuten en door revalidatieartsen.  Daarnaast is er regelmatig multidisciplinair overleg  met de orthopedisch chirurgen  en plastisch chirurgen om zo tot de beste uitkomst voor de patiënt te komen.

Terug naar boven