Patiëntervaringen en patiëntenparticipatie

Consumer Quality Index-Ziekenhuizen

Elk jaar rond mei/juni vindt het patiëntervaringsonderzoek, de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z), plaats. Dit onderzoek meet de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Jaarlijks vullen ruim 6000 patiënten de online vragenlijst in. Op basis van die patiëntervaringen kunnen wij onze zorg vergelijken met andere ziekenhuizen, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren (de best practices overnemen) en kunnen we de zorgverlening aan patiënten verder verbeteren. 

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek worden jaarlijks ca. 25.000 patiënten willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief met een persoonlijke gebruikerscode. Met deze code kunnen patiënten anoniem via internet een digitale vragenlijst invullen. 

De verzending van de uitnodigingsbrieven, de verwerking van de resultaten en het beantwoorden van vragen van patiënten is uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest. Zij voeren dit onderzoek uit voor alle deelnemende ziekenhuizen.

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met de andere Santeon-ziekenhuizen, Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

Resultaten 2017 

Uit het CQI-Z onderzoek blijkt dat patiënten onze poliklinische en klinische zorg in 2017 beter ervaren dan in 2016. Op een aantal gebieden kan het beter en hier zijn we met verbeteracties gestart. 

Rapportcijfer patiënten

  • 8,29 polikliniek
  • 8,30 opname

Heeft u vragen over de CQI-Z? 

U kunt de veel gestelde vragen raadplegen of contact opnemen met de helpdesk van Mediquest via 088 030 69 00.