Afspraak maken

Verwijzing nodig voor eerste afspraak

Voor een afspraak in het ziekenhuis voor medisch-specialistische zorg heeft u altijd een verwijzing nodig.  Dit geldt niet voor acute spoedeisende zorg.

Een verwijzing is na afgifte door de verwijzer maximaal één jaar geldig, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt. We vragen u bij uw eerste bezoek aan de polikliniek daarom altijd of u een verwijzing hebt. Dit kan een papieren verwijsbrief zijn of een digitale verwijzing via ZorgDomein. Zonder geldige verwijzing wordt de behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed. Heeft u vragen over de geldigheid van uw verwijzing? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Wie mag verwijzen naar het St. Antonius Ziekenhuis? 

Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2015 de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg: 

  • huisarts; 
  • medisch specialist; 
  • arts voor verstandelijk gehandicapten; 
  • specialist ouderengeneeskunde/ verpleeghuisarts; 
  • jeugdgezondheidsarts (voor nader genoemde aandoeningen naar nader genoemde specialisten); 
  • bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen); 
  • verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling); 
  • tandarts/orthodontist (alléén in geval van kaak chirurgische behandeling); 

Let op:  een optometrist, een sportarts of andere beroepsgroepen worden niet door alle zorgverzekeraars geaccepteerd als verwijzer. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar naast de verwijzers uit het bovenstaande overzicht ook andere verwijzers accepteert? Neem dan contact op met uw verzekeraar. 

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de geleverde zorg niet. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Wilt u toch geholpen worden?  Dan kunt u een afspraak maken op voorwaarde dat u bij uw eerste polikliniekbezoek een verklaring ondertekent. Hierin verklaart u de zorgnota voor de geleverde zorg zelf te betalen. 

Bent u uw verwijsbrief vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u de verwijsbrief niet bij u of is deze niet digitaal beschikbaar in het ziekenhuis op het moment dat u de polikliniek bezoekt? De medewerker van de polikliniek neemt dan contact op met uw huisarts met het verzoek de verwijsbrief door te sturen. 
Als uw huisarts niet bereikbaar is, kunt u toch geholpen worden. Dan vragen wij u tijdens uw polikliniekbezoek een verklaring te ondertekenen. Hierin verklaart u dat u binnen 7 werkdagen de verwijsbrief alsnog aan het St. Antonius Ziekenhuis toestuurt. Als we de verwijsbrief niet binnen 7 werkdagen ontvangen, dan ontvangt u zelf de zorgnota voor de geleverde zorg met het verzoek de rekening te betalen. 

Heeft u een nieuwe verwijzing nodig?

Bent u al eerder in het ziekenhuis geweest, maar u wilt geholpen worden voor een andere zorgvraag? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Als u eerder in ons ziekenhuis bent behandeld voor een zorgvraag en u hiervoor destijds bent uitbehandeld en een vergelijkbare klacht komt weer terug, dan moet u opnieuw met uw huisarts bespreken of u verwezen kunt worden. 
Als u nog onder behandeling bent voor eenzelfde zorgvraag dan hebt u niet jaarlijks een nieuwe verwijzing nodig. Bijvoorbeeld indien de arts heeft aangegeven dat hij u na één of twee jaar wil terugzien voor controle.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 
 

Terug naar boven