Heeft u een klacht?

Uw klacht indienen bij de Externe Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over het oordeel van de klachtenonderzoekscommissie, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe geschilleninstantie, de zogenoemde Externe Geschillencommissie. U kunt uw klacht hier voorleggen wanneer u:

  1. contact hebt gehad met de klachtenfunctionaris die al of niet u klacht in behandeling heeft genomen.
  2. uw klacht eerst hebt laten beoordelen door de klachtenonderzoekscommissie en u niet tevreden bent over het oordeel van deze commissie.

De geschillencommissie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze commissie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend. 

Het St. Antonius Ziekenhuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Op de website van de Geschillencommissie Zorg vindt u hun contactgegevens.

Gerelateerde informatie

Terug naar boven