Heeft u een klacht?

Uw klacht indienen bij de klachtenonderzoekscommissie

Als uw klacht bij de klachtenfunctionaris niet oplevert wat u had verwacht, dan kunt u een schriftelijk oordeel vragen aan de klachtenonderzoekscommissie. In ons ziekenhuis bestaat deze commissie uit deskundigen waarvan enkelen wel en sommigen niet aan het ziekenhuis zijn verbonden.

De commissie zal bij de beoordeling van uw klacht vooral letten op de kwaliteit van de zorg die aan u of uw naasten is geleverd. Ook wordt bezien of er naar aanleiding van uw klacht maatregelen ter verbetering van de zorg gewenst zijn. De commissie kan daarvoor een advies aan haar beoordeling toevoegen. 

Als de commissie tot het oordeel komt dat de zorg aan u of uw naasten beter had gekund, betekent dit niet altijd dat er een (medische) fout is gemaakt en/of dat u recht heeft op schadevergoeding. De klachtenonderzoekscommissie neemt geen verzoeken tot schadevergoeding in behandeling. Als u meent dat u schade heeft geleden door een verwijtbare fout in het St. Antonius Ziekenhuis, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de Raad van Bestuur.

Wilt u een klacht indienen bij deze commissie?

De klachtenonderzoekscommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. U kunt uw brief richten aan:

  • De Klachtenonderzoekscommissie
  • Afdeling KVV
  • Postbus 2500
  • 3430 EM Nieuwegein

Hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

Onze klachtenfunctionaris kan meer informatie geven over het indienen van uw klacht bij deze commissie en/of u helpen bij het opstellen van een klachtbrief. Belt u dan naar 088 320 88 31. 

Gerelateerde informatie

Terug naar boven