Home

Dag van Gedenken 2022

Banner dag van gedenken
Dag van Gedenken

Dinsdag 1 november is de Dag van Gedenken. We staan deze dag stil bij collega's, stilgeboren kindjes en patiënten die afgelopen jaar zijn overleden. Op de Dag van Gedenken geven we nabestaanden de gelegenheid om hun dierbare te gedenken, een kaarsje te branden en om iets van troost te vinden. 

Wanneer iemand in het ziekenhuis komt te overlijden, eindigt vaak plotseling een intensieve periode. Herinneringen en gevoelens aan een dierbare blijven daarmee op een bepaalde manier ook aan het ziekenhuis verbonden. Op de Dag van Gedenken nemen we tijd om daar bij stil te staan.

Speciale bijeenkomst 

Op 1 november vindt een speciale bijeenkomst plaats waarin we stilstaan bij alle patiënten, stilgeboren kindjes en collega's die dit afgelopen jaar overleden zijn. We steken kaarsen aan en houden een moment van stilte. Daarnaast worden er gedichten voorgelezen en spelen collega's muziek. 

Kaarsje aansteken

Als u langs wilt komen in het ziekenhuis om een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare, bent u van harte welkom. Graag vragen we u om via de mail geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl te laten weten wanneer u zou willen komen. 

In onze stiltecentra in Utrecht en Nieuwegein zijn tussen 11:00 - 14:00 uur medewerkers van de dienst Geestelijke Verzorging aanwezig.

Herinneringspagina

Op een speciale herinneringspagina kan iedereen een boodschap achterlaten als herinnering aan zijn of haar dierbare. Dat kan in de vorm van het aansteken van een (digitaal) kaarsje, een tekst (gedicht of gewoon de woorden die te binnen schieten), foto, video of muziek.

Terug naar boven