Diabetologie (diabeteszorg voor volwassenen)

Cursussen diabetespolikliniek

Op de diabetespolikliniek kunt u verschillende cursussen volgen. Bij voldoende belangstelling worden de volgende cursussen gegeven:

Cursus hypotraining 

Hypotraining is een hypoglykemie preventie training voor diabetes patiënten die met insuline behandeld worden. Patiënten worden getraind in het beter leren waarnemen en interpreteren van de bloedglucosewaarden met als doel het voorkomen van hypo’s (en hyper’s).

Het is belangrijk om te hoge en te lage bloedglucosewaarden bijtijds te herkennen om vervelende complicaties te voorkomen.

De training is bedoeld voor diabetes patiënten (type 1 en 2) die langer dan 10 jaar behandeld worden met insuline en last hebben van 1 of meer van de volgende klachten:

  • Frequente hypo’s
  • Hypo’s niet meer tijdig voelen aankomen
  • Nare ervaringen met hypo’s
  • Problemen in relaties ondervinden als gevolg van hypo’s

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1.5 á 2 uur en wordt gegeven door een medisch psycholoog, diëtist en een diabetes verpleegkundige. Aanmelding verloopt via de diabetesverpleegkundige.

Cursus diabetes de baas

Diabetes de Baas is een groepscursus waarin u handvatten krijgt aangereikt die u kunnen helpen beter met uw diabetes om te gaan. De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur.

De groep bestaat uit acht tot tien deelnemers.De cursus wordt gegeven door een medisch psycholoog en een diabetes verpleegkundige. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot uw eigen diabetesverpleegkundige.

De cursus bolus berekening

Tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over het gebruik van de glucosemeter met “boluscalculator”.

Na het meten van de bloedglucose, kunt u de te nuttigen hoeveelheid koolhydraten invoeren plus gebeurtenissen, zoals ziekte of sport. De meter geeft vervolgens een bolusadvies waarbij de meter rekening houdt met de nog actieve insuline.

Na afloop van de training bent u in staat om zelf de glucosemeter met boluscalculator optimaal te gebruiken door het juist inschatten en invoeren van de te nuttigen koolhydraten, het gebruiken van de gezondheidsopties indien van toepassing en de meterinstellingen persoonlijk te maken waardoor uw bloedglucoseregulatie verbetert.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van twee dagdelen en wordt verzorgd door een diabetesverpleegkundige en een diëtist. Als u geïnteresseerd bent in deze cursus kun u dit bespreken met uw diabetesverpleegkundige.

Terug naar boven