Diabetologie (diabeteszorg voor volwassenen)

Over het diabetesteam

Internisten

De internisten zijn medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van diabetes. U bezoekt de internist in principe voor  twee reguliere controles per jaar. De internist stelt in samenspraak met de diabetesverpleegkundige, de diëtist en de patiënt een behandelplan op. De medisch specialist houdt de eindverantwoordelijkheid van de behandeling.

Diabetesverpleegkundigen

Onze diabetesverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg rondom diabetes, en zij is tevens de coördinator van uw diabetesbehandeling. De eerste intake op de diabetespolikliniek hebt u met de diabetesverpleegkundige en enkele weken hierna met de internist.

De diabetesverpleegkundigen verzorgen één keer per jaar een standaard controle en één keer per jaar een uitgebreide controle, ook wel de jaarcontrole of check up genoemd. Tijdens deze jaarcontrole staan zij samen met u uitgebreid stil bij alle aspecten die te maken hebben met de diabetes, de diabetesregulatie, mogelijke complicaties zoals oogafwijkingen en voet- en vaatproblemen.

De diabetesverpleegkundigen verzorgen de instructies om adequaat de bloedglucose te meten, insuline of andere medicatie te spuiten het begeleiden van zelfmanagement. Voor vragen over de behandeling en het integreren van diabetes in uw dagelijks leven kunt u ook terecht bij de diabetesverpleegkundige.

Meer weten? Lees meer over de diabetesverpleegkundige in onze folder.

Diëtisten

Juiste voeding is belangrijk bij diabetes. De diëtiste geeft advies en informatie over de rol van voeding in relatie tot diabetes. U krijgt informatie over voeding in combinatie met insulinegebruik en beweging. Daarnaast onderzoekt de diëtist samen met u waar uw kansen liggen. De diëtist legt uit hoe u uw bloedsuikerwaarden kunt verbeteren door middel van aanpassingen in uw eetgewoonten.

Samen met de diëtist kunt u een persoonlijk dieetadvies opstellen, waarmee u kunt kiezen voor gezonde en gevarieerde voeding.

De medisch psycholoog

Diabetes is een chronische ziekte. Het is dan ook begrijpelijk dat er psychosociale problemen kunnen ontstaan. Het lukt de meeste diabetespatiënten na korte of langere tijd hun weg te vinden in het leven met diabetes. Een steunende omgeving speelt hierin een belangrijke positieve rol. Soms wordt een bestaand evenwicht verstoord waardoor er behoefte kan zijn aan extra begeleiding.

Bij persoonlijke problemen die met de diabetes samenhangen, kunt u een beroep doen op de medisch psycholoog. Dit kan uitsluitend na verwijzing door uw internist. De begeleiding van de medisch psycholoog kan bestaan uit gesprekken, eventueel in het bijzijn van een partner of familielid. Ook kan een behandeling plaatsvinden, gericht op een specifiek psychisch probleem (bijvoorbeeld: prik-/spuitangst, angst voor complicaties, depressie of eetstoornissen). De behandeling is in de regel kortdurend, met ongeveer vijf tot tien contactmomenten. Zo nodig kan een psychiater ingeschakeld worden.

Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen, rug en nek, welke zijn ontstaan door een afwijkende voetstand of verkeerd looppatroon. Tevens zijn zij gespecialiseerd in het behandelen van diabetische voetwonden.

Voetenspreekuur

Er is een multidisciplinair spreekuur 'diabetische voet'. Bij dit multidisciplinaire spreekuur zijn specialisten van verschillende vakgebieden aanwezig. Zij bekijken samen uw voet om een goede behandeling samen te stellen. De onderstaande zorg professionals zijn hierbij betrokken:

  • internist
  • diabetesverpleegkundige
  • revalidatiearts
  • vaatchirurg
  • gipsverbandmeester
  • podotherapeut
  • wondconsulent

Het diabetische voetenspreekuur vindt één keer per week plaats in Nieuwegein.

Terug naar boven