Duurzame medewerkersverhalen

Het groene verhaal van Afien Nap & Andreas Tan

Samen met de patiënt verduurzamen

Afien Nap en Andreas Tan
Afien Nap en Andreas Tan in de hal van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht

Duurzaam werken leeft onder medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. Zo ook bij cliënten en patiënten. Afien Nap en Andreas Tan van de cliëntenraad zien ook een rol voor patiënten en bezoekers bij de verduurzaming van het ziekenhuis. Wat willen ze meegeven aan medewerkers, patiënten en bezoekers?

Brede ervaring

Afien Nap en Andreas Tan zijn beiden lid geworden van de Cliëntenraad na lang gewerkt te hebben in andere sectoren. Bij de Cliëntenraad zetten ze hun vakkennis en persoonlijke ervaringen in en komen zo op voor de belangen van de patiënt. Dit doen ze door aan te sluiten bij overleggen en projecten.

Andreas heeft hiervoor meer dan 30 jaar in de telecommunicatie gewerkt. Daarnaast is hij al 13 jaar betrokken bij de stichting Indonesian Diaspora Global Network Health. Deze stichting werkt met verschillende projecten aan de verbetering van de zorg in Indonesië. “Vanuit deze achtergrond wilde ik graag bijdragen aan het St. Antonius, waar ik zelf al een tijd patiënt ben. Er zijn grote uitdagingen in de zorg en technologie kan hieraan bijdragen. Om mijn werk voor de Cliëntenraad goed te kunnen doen volg ik technologische ontwikkelingen dan ook op de voet. Dit heeft nut voor patiënten en voor de organisatie.”

Ook Afien heeft, naast haar ervaring als patiënt, een eigen achtergrond in de zorg. Afien is namelijk ooit begonnen als vrijgevestigde fysiotherapeut. Naast het werken in haar eigen praktijk werkte ze soms als docent bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Toen viel het kwartje, ik wilde het onderwijs in. Ik ging werken als projectmanager en ben daar tot mijn pensioen gebleven. Nog steeds zet ik me in voor de HvA als coördinator van het netwerk voor gepensioneerde HvA-medewerkers.” Daarnaast speelde Afien een rol in de lokale politiek. Deze combinatie van zorg, beleid en politiek komen goed van pas in de Cliëntenraad.

Groene goede zorg

Zowel Andreas als Afien zijn privé veel met duurzaamheid bezig. “Je kan bijna niet anders als je ziet hoe het nu in de wereld gaat. En de jongere generatie moet nog wel even mee” zegt Afien. “Een belangrijk omslagpunt voor mij was de eerste lezing die ik organiseerde voor het netwerk voor gepensioneerde HvA-medewerkers. Hier sprak Marjan Minnesma, directeur van stichting Urgenda, over klimaatverandering. Samen met ons heeft zij toen Grootouders voor het Klimaat opgericht. Met deze groep gaan we regelmatig de barricades op voor het klimaat.”  

Andreas is ook een voorvechter van duurzaamheid. Zo heeft hij een warmtepomp en zonnepanelen en is hij betrokken geweest bij initiatieven om plastic ziekenhuisafval in Indonesië te recyclen. Ook binnen hun rol in de Cliëntenraad is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Als adviesorgaan zetten ze duurzaamheid regelmatig op de agenda in overleggen. En toen het Netwerk Groene Zorgprofessionals begon zijn ze meteen lid geworden. Hierbij wordt het perspectief van de patiënt altijd meegenomen: wat voor invloed heeft een duurzame ontwikkeling op hen?

"We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het opzetten van een vragenlijst over duurzaamheid voor patiënten” verteld Andreas. “Hiermee willen we het St. Antonius Patiëntenpanel vragen naar hun ideeën over duurzaamheid in het St. Antonius Ziekenhuis. We zoomen onder andere in op de thema’s mobiliteit en medicijnen. Met deze enquête halen we informatie op over wat er beter kan en dragen we tegelijkertijd bij aan de bewustwording van patiënten.”

Samen met de patiënt

Panelomgeving St. Antonius Patiëntenpanel

Aan medewerkers van het St. Antonius wil Andreas meegeven “Wees bewust van duurzaamheid. Iedereen kan bijdragen, ongeacht je functie.” Afien voegt toe “Het is belangrijk dat patiënten worden meegenomen in de verduurzaming van het ziekenhuis. Leg het aan de patiënt uit als er een werkwijze is veranderd en nodig ze uit om mee te denken.” Daarnaast willen ze patiënten oproepen om vaker aan te geven wat er beter kan “Spreek je uit”. 


Meer over duurzaamheid

Als ziekenhuis vinden we duurzaamheid belangrijk. Het is opgenomen in onze nieuwe meerjarenstrategie. We dragen graag ons steentje bij aan milieubewuste bedrijfsvoering en een beter milieu. Vanuit het programma Duurzaam Antonius coördineren en monitoren we bestaande en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en ondersteunen we de opstart van nieuwe projecten.​

Terug naar boven