Duurzaam Antonius

Feiten & cijfers 2022

Wij nemen als ziekenhuis onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de belasting op onze leefomgeving en het milieu te verminderen.

In 2022 zijn we gestart met het programma Duurzaam Antonius. Vanuit dit programma coördineren en monitoren we bestaande en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en ondersteunen we de opstart van nieuwe projecten.

Duurzaamheid

Met Duurzaam Antonius werken we aan de volgende thema’s:

  • CO₂-uitstoot verminderen 
  • Efficiënter gebruik medicatie en schoner afvalwater 
  • Circulair werken: duurzame inkoop en gebruik, juiste verwerking afval  
  • Gezonde leef- en werkomgeving

Voor al deze thema’s zijn duurzaamheidsdoelen opgesteld. Binnen deze thema’s werken we samen met andere (Santeon) ziekenhuizen aan verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Windmolen

Hernieuwbare windenergie

Door het inkopen van 100% windenergie - circa 25.850.000 kWh - voorkomen wij een uitstoot van 13.519.550 kg CO2. 

Zonne-energie

Zonnepanelen

Met het zelf opwekken van elektra door zonnepanelen is 674.133 kg CO2-uitstoot voorkomen. 

Lamp

LED-verlichting

Het vervangen van traditionele verlichting door ledlampen in 2022 is een extra besparing van 100.747 kWh per jaar. 

Isolatie

Isolatie

Het toepassen van isolatie om CV leidingwerk en CV appendages bespaart 18.000 m3 gas en voorkomt een uitstoot van 37.530 kg CO2. 

Verminderen van de CO₂-uitstoot 

Het verlagen van onze CO2-uitstoot doen we met duurzame mobiliteit en CO2-neutraal en duurzaam vastgoed. Ook een circulaire bedrijfsvoering draagt bij: door minder producten te gebruiken, duurzaam in te kopen en ons afval te recyclen als grondstof verlagen we de CO2-uitstoot in de keten. Ook andere broeikasgassen kunnen verminderd worden (zoals uitstoot narcosegassen elimineren of opvangen). 

Terug naar boven