Geboortezorg

Post IC zorg

Op onze locatie in Nieuwegein behandelen wij ook baby’s die net van de Intensive Care afkomen (van bijvoorbeeld het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht). De medische situatie laat het dan niet toe dat ouders en kind op dezelfde suite verblijven.  Deze baby's liggen op de afdeling Neonatologie. Wij bieden wel de mogelijkheid aan ouders om dichtbij hun kindje te blijven slapen in een aparte suite.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein beschikt al meer dan 10 jaar over een ‘Neonatale Post Intensive Care’, hierdoor kunnen wij hoog complexe zorg bieden.

Overplaatsing van NICU naar het St. Antonius Geboortezorg

Wanneer jullie baby niet langer intensieve zorg nodig heeft en de artsen het verantwoord vinden, zal jullie baby overgeplaatst worden naar een ziekenhuis in de buurt. Wanneer de keuze is voor het St. Antonius Ziekenhuis zijn er 2 locaties.

Locatie Nieuwegein

Op onze locatie in Nieuwegein behandelen wij baby’s die net van de Intensive Care afkomen. Op deze locatie liggen de baby’s op de afdeling Neonatologie. Onze zorgprofessionals ondersteunen de jonge ouders zoveel mogelijk om hun baby zelf te verzorgen. Er is veel ruimte, de mogelijkheid voor een bed voor ouders naast de baby, je kunt de héle dag aanwezig zijn, je hebt een vaste arts, er wordt gezamenlijk met ouders visite gelopen en is er de mogelijkheid voor ontslag in te roomen in de moeder-kind suite. Gedurende de opname slaap je als ouders thuis. Overname vanuit een academisch centrum vindt bij voorkeur plaats naar deze afdeling. Overname is mogelijk vanaf een post-menstruele leeftijd van 30 weken, een gewicht van 1000 gram én indien jullie baby aan een aantal voorwaarden kan voldoen. Deze bespreken wij met de huidige behandelaar.

Moeder met baby op bed, terwijl vader en de verpleegers bespreken.

Locatie Utrecht

Op onze locatie in Utrecht/Leidsche Rijn verblijven ouders samen met de baby in een neosuite (familiekamer) op de afdeling Geboortezorg. Moeder en baby worden samen in de eigen suite verzorgd. Er wordt van ouders verwacht dat zij gedurende de opname samen met de baby in de neosuite verblijven. De partner kan ook blijven slapen. Onze zorgprofessionals ondersteunen de jonge ouders zoveel mogelijk om hun baby zelf te verzorgen. Opname op deze locatie kan plaatsvinden indien de baby een post-menstruele leeftijd heeft van boven de 32 weken, een gewicht boven de 1200 gram én aan een aantal voorwaarden kan voldoen. Deze bespreken we met de huidige behandelaar. Overname vanuit een academisch centrum is mogelijk wanneer de nog te verwachten opnameduur ongeveer 1-3 weken is.

Een baby in een NICo, met ouders aanwezig.


De behandelaren van het St. Antonius Ziekenhuis overleggen en beslissen samen met jullie huidige behandelaar op basis van zorgzwaarte en opnamecapaciteit op welke van de twee locaties wij jullie baby het beste kunnen behandelen. Op deze website vinden jullie meer informatie over o.a. onze gezinsgerichte zorg.

Team Geboortezorg heet jullie van harte welkom!

Terug naar boven