Nieuwsoverzicht Hart-longchirurgie

Sterftecijfers hartpatiënten omlaag door samenwerking hartcentra

Wanneer ziekenhuizen succesvolle operatiemethodes met elkaar evalueren en delen, overlijden er minder hartpatiënten na een behandeling. Ook het aantal complicaties vermindert. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bestuurder bij de Nederlandse Hart Registratie.

In 2012 zijn het St. Antonius Ziekenhuis en het Catherina Ziekenhuis samen gestart met het publiceren van hun behandelresultaten onder de noemer ‘Meetbaar Beter’. Deze samenwerking is uitgegroeid tot de Nederlandse Hart Registratie, waar inmiddels 14 van de 16 hartcentra en 9 van de 14 dottercentra van Nederland hun cijfers en goede voorbeelden (best practices) delen.

AGE-programma

Een voorbeeld van een best practice die het St. Antonius heeft gedeeld en zo andere ziekenhuizen heeft geïnspireerd is het AGE-programma. Het AGE-programma richt zich de oudere, kwetsbare hartpatiënten en hun herstel na de operatie. Peter Noordzij, anesthesioloog-intensivist en een van de initiatiefnemers van het AGE-programma: “Deze groep patiënten loopt meer risico op een moeizaam herstel, complicaties en een mindere kwaliteit van leven na een operatie. Door hen enkele weken voor de operatie voor een screening bij de anesthesioloog te laten komen, kunnen we hun kwetsbaarheden in kaart brengen. De resultaten van de screening worden besproken in een multidisciplinair overleg (AGE MDO) waaraan een geriater, hartchirurg, cardioloog, anesthesioloog, apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundig specialist en diëtist deelnemen. In het AGE MDO wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Op deze manier worden oudere kwetsbare hartpatiënten optimaal voorbereid op de operatie.”

Terug naar boven