Hart-longchirurgie

Wachttijden Hart-longchirurgie

Actuele wachttijden

Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Voor spoed kunt u altijd bij ons terecht. Als u vragen heeft of u maakt zich zorgen, neem dan contact op met de poli.

Voor een afspraak is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. We proberen veel afspraken telefonisch of via video (beeldbellen) te doen.

Wachttijden Hart-longchirurgie

De wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u bij ons terecht kunt voor uw polibezoek, onderzoek of behandeling. Uiteraard willen wij u graag zo snel mogelijk helpen en daarom doen wij onze uiterste best om eventuele wachttijden zo kort mogelijk te houden. Als u op de poli gezien bent, is het mede afhankelijk van de beoordeling van de arts en de uitslagen van de verrichte onderzoeken of er snel kan worden overgegaan tot planning van uw operatie.

Soms is de wachttijd ook langer, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde arts gezien wilt worden of als u een voorkeur heeft voor een specifieke locatie. Soms bent u sneller aan de beurt, bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Bij spoedgevallen gelden de genoemde wachttijden uiteraard niet.

BehandelingLocatieActuele wachttijd in dagen
Bypass-operatie als zelfstandige verrichting (cardiopulmonale chirurgie)Ziekenhuis Nieuwegein28
De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Laatst bijgewerkt op: 11-06-2024 .

Meer informatie

Voor specifieke informatie kunt u van 08.30 – 17.00 uur contact opnemen met het Planningsbureau Hartcentrum, T 088 320 11 80.

Wilt u onze wachttijden vergelijken met de wachttijden van andere ziekenhuizen? Kijk dan op zorgkaartnederland.nl/wachttijden

Wachtlijstbemiddeling

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de zogenoemde ‘Treeknorm’), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek (onderzoek) 4 weken. Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Terug naar boven