Nieuwsoverzicht Hartcentrum

Unieke hartklepoperatie uitgevoerd

Gisteren hebben onze cardiologen Jan van der Heyden, Martin Swaans en Pierfrancesco Agostoni, twee unieke hartklepoperaties uitgevoerd. De patiënten waren de eerste twee in de Benelux die de ingreep ondergingen en het gaat goed met hen.

Hartklepoperatie

Het ging hier om het herstel van lekkende ’tricuspidalis’-hartkleppen. Deze hartklep bevindt zich tussen de rechterboezem en de rechterhartkamer. De operaties werden uitgevoerd terwijl het hart van de patiënten nog klopte. Wereldwijd is deze operatie pas 12 maal uitgevoerd, maar was eerder technisch nog niet mogelijk. De patiënten van het St. Antonius, twee vrouwen van middelbare leeftijd, waren zeer ernstig ziek en stevenden af op terminaal hartlijden. Door deze nieuwe behandeling krijgen deze patiënten nu meer kwaliteit van leven.
Cardioloog dr. Jan van der Heyden: ''Wij konden dit doen met behulp van een nieuw minuscuul tricinch-implantaatsysteem, dat wordt gekoppeld aan de ring waarin de hartklep hangt. Daarmee kunnen we de lekkage opheffen, letterlijk: dichttrekken. De patiënten die in aanmerking komen voor dit type behandeling zijn mensen die vrijwel niets meer kunnen. Ze houden heel veel vocht vast, krijgen daardoor ernstige ademhalingsproblemen en kunnen ook niet goed meer bewegen. In feite kun je ze alleen een plaspil (diureticum) geven om vocht kwijt te raken.  Een defecte tricuspidalis-hartklep is ook nu nog chirurgisch moeilijk te verhelpen bij hoogrisicopatiënten. En daarmee kent deze aandoening uiteindelijk bijna altíjd een terminaal verloop, binnen vijf tot tien jaar. Daarom is deze behandeling nu is uitgevoerd via een katheter vanuit de lies.”

Van de hartpatiënten kan 15% baat hebben bij deze operatie. De behandeling bevindt zich nog in de onderzoeksfase, maar zou na 35 jaar eindelijk een oplossing kunnen brengen voor de behandeling van deze lekkende hartklep bij hoogrisicopatiënten. De vooruitzichten zijn goed!

Terug naar boven