Compliment, tip of klacht

Heeft u een klacht?

Als u ergens niet tevreden over bent en u heeft een klacht, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij, samen met u, het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene over wie uw klacht gaat. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn. Met deze persoon kunt u bespreken wat volgens u is misgegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen.

Let op. Als u een klacht, tip of compliment heeft voor een Huisartsenpost in onze regio, kunt u dit rechtstreeks aan de betreffende spoedpost laten weten.

De klachtenfunctionaris

Mocht het rechtstreeks bespreken van uw klacht niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener en stelt zich onafhankelijk op. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de klachtenfunctionaris onderneemt actie wanneer u daarvoor toestemming geeft. U kunt op verschillende manieren in contact komen met onze klachtenfunctionaris:

  • U kunt bellen: T 088 320 88 31. De klachtenfunctionaris is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren, of als de klachtenfunctionaris in gesprek is, kunt u een voicemail inspreken. U wordt dan spoedig teruggebeld.
  • U kunt online het klachtenformulier invullen.
  • U kunt een brief schrijven naar:

St. Antonius Ziekenhuis
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 2400
3430 VB Nieuwegein

Lukt het niet om de onvrede of klacht met de klachtenfunctionaris naar wens af te handelen, dan kunt u, al dan niet samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht indienen bij de Klachtenonderzoekscommissie. Mocht ook dat niet tot tevredenheid leiden dan kunt u met uw klacht naar de externe geschillencommissie.

Wanneer u een schadevergoeding wilt aanvragen omdat u vindt dat u schade hebt geleden door bijvoorbeeld een medische handeling, dan kunt u een brief sturen naar onze Raad van Bestuur.

BOPZ-klachten en Wvggz-klachten rechtstreeks via Klachtencommissie

Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis, Altrecht, of het UMCU die gedwongen (onvrijwillig) zijn opgenomen in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) of patiënten die verplichte zorg ontvangen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz), kunnen een BOPZ- of Wvggz-klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen, dus zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.

Op de website van Altrecht vindt u het juiste formulier voor het indienen van uw klacht (kies BOPZ of Wvggz).

Patiëntenvertrouwenspersoon

Heeft u in kader van uw GGZ-behandeling vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de patiëntvertrouwenspersoon (pvp). De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft. De pvp kan helpen bij alle klachten over een ggz-instelling; de pvp behartigt uw belangen zoals u ze zelf ziet. De pvp doet niets zonder uw toestemming. Bovendien is de pvp onafhankelijk: hij is niet in dienst van de instelling waar u behandeld wordt, maar bij de Landelijke Stichting PVP.

Wilt u een vraag of klacht voor de patiëntenvertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de helpdesk van de Stichting PVP, via:

Meer weten?

Bekijk hier onze folder over onze klachtenregeling.

Voor algemene informatie rondom het indienen van klachten kunt ook terecht op:
www.rijksoverheid.nl (zoek op Wkkgz)
www.altrecht.nl/klachtenregeling (GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht)
www.zorgbelang-nederland.nl
www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Heeft u een klacht over uw rekening?

Wanneer u een klacht heeft over (de hoogte van) uw rekening, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Debiteurenadministratie via T 088 320 85 00 (bereikbaar van 08.30 uur t/m 16.00 uur).

Hier vindt u meer informatie over uw factuur en zorgnota