IBD-zorg

Verpleegkundig spreekuur

Ondersteuning bij uw ziekte

Tijdens het verpleegkundig spreekuur staat de MDL-verpleegkundige voor u klaar om samen met u oplossingen te vinden voor problemen waar u tegenaan loopt door uw ziekte.

Onze MDL-verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in IBD en wanneer de darmziekte goed onder controle is, nemen zij soms de controles over en doet de MDL-arts een stapje terug. Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld wanneer klachten toenemen, betrekt de MDL-verpleegkundige uw MDL-arts bij de behandeling.

Leren omgaan met uw ziekte

De MDL-verpleegkundige(n) willen u zo goed mogelijk leren omgaan met uw ziekte. Zij proberen dit samen met u te bereiken door u te informeren over:

 • uw ziekte en de bijkomende gevolgen;
 • onderzoek en behandeling;
 • leefregels (bijvoorbeeld stoppen met roken);
 • geneesmiddelengebruik;
 • voeding;
 • eventuele handelingen die u thuis moet uitvoeren (bijvoorbeeld toedienen klysma, zetpil of injectie);
 • herkennen van klachten;
 • hoe te handelen bij toename van klachten;
 • lichamelijke, psychosociale en seksuele problemen (gerelateerd aan de ziekte);
 • hoe een zo normaal mogelijk leven te leiden;
 • ziekte en werk;
 • vruchtbaarheid en anticonceptie;
 • zwangerschap en borstvoeding;
 • reizen en vakantie;
 • patiëntenverenigingen;
 • informatie zoeken op internet;
 • acceptatie van het ziek zijn.

Verder kan de MDL-verpleegkundige in overleg met uw MDL-arts u doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals diëtist, reumatoloog of klinisch psycholoog.

Terug naar boven