Current research projects

Biomarkers

IPF en longtransplantatie

Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) (longfibrose) is een chronische ziekte waarbij littekenweefsel (fibrose) gevormd wordt in de longen. Hierdoor kunnen de longen de zuurstof uit het bloed niet meer goed opnemen. Bij veel patiënten wordt de ziekte in korte tijd steeds ernstiger en uiteindelijk zelfs levensbedreigend. Op dit moment bestaat er nog geen geneesmiddel voor IPF. Medicijnen kunnen alleen het ziekteproces afremmen. Longtransplantatie is dan uiteindelijk ook de enige behandelmogelijkheid waardoor het leven van een IPF-patiënt verlengd kan worden. Doel van deze studie is het in kaart brengen van het longtransplantatietraject en het verzamelen van medische gegevens (inclusief informatie over genen) van IPF-patiënten. Op deze manier willen we meer inzicht krijgen in het aantal patiënten dat sterft terwijl zij wachten op longtransplantatie en in het aantal dat overleeft na transplantatie.

Meer informatie:

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de onderzoeker: mw. drs. Liesbeth ten Klooster
l.ten.klooster@antoniusziekenhuis.nl

Een nieuwe scan-techniek om ziekte-activiteit van sarcoïdose in beeld te brengen

Na het stellen van de diagnose sarcoïdose is het tijdens het ziektebeloop moeilijk om vast te stellen hoe 'actief' de ziekte is. Beeldvormende technieken zouden hierbij behulpzaam kunnen zijn. Dit onderzoek toetst of een nieuwe manier van scannen de ziekte-activiteit beter zichtbaar kan maken. Bij deze scan-methode krijgt de patiënt een vloeistof ingespoten. Deze vloeistof bevat een speciaal ontwikkelde stof die zich (tijdelijk) hecht op de plekken waar de ontstekingsactiviteit van de sarcoïdose hoog is. Vervolgens wordt deze stof zichtbaar gemaakt met behulp van een speciale scan.
Doel van de studie is het testen of deze nieuwe scan-methode bruikbaar is bij sarcoïdose.

Meer informatie:

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de onderzoeker:
drs. Roeland Vis
r.vis@antoniusziekenhuis.nl

Terug naar boven