Wetenschappelijk onderzoek ILD Expertisecentrum

Onderzoek naar longfibrose

Het St. Antonius ILD Expertisecentrum doet veel wetenschappelijk onderzoek naar longfibrose. Wij willen hiermee de behandeling, informatievoorziening en kwaliteit van leven van longfibrosepatiënten verbeteren. Ons uiteindelijke doel is het voorkomen van longfibrose.

Longfibrose is een ernstige ziekte waarbij voortdurende schade in de longen zorgt voor blijvende littekens. Deze littekens noemen we fibrose. Behandeling is gericht op remming van de fibrose, maar kan de ziekte niet genezen.

De oorzaak van longfibrose is nog niet helemaal bekend. Er zijn risicofactoren in de leefstijl en omgeving, maar ook genetische factoren spelen een rol. Ons onderzoek richt zich op al deze factoren. Met meer kennis over de ziekteprocessen kunnen we de zorg verbeteren en mogelijk nieuwe aangrijpingspunten vinden voor nieuwe medicijnen

Help ook mee onderzoek mogelijk te maken

Medicijnonderzoek

Naast wetenschappelijk onderzoek zetten wij ons ook in voor medicijnonderzoek om meer medicijnen voor longfibrose te ontwikkelen. Ieder onderzoek wordt geleid door een onderzoeker, onder toezicht van een hoofdonderzoeker. Afhankelijk van de uitkomsten en laatste ontwikkelingen, verandert de onderzoeksvraag mee. Onderzoeken zijn dus altijd in ontwikkeling.

Onderzoeken naar longfibrose

Terug naar boven