Wetenschappelijk onderzoek ILD Expertisecentrum

Schenken aan wetenschappelijk onderzoek

Wilt u financieel bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek binnen het ILD Expertisecentrum? Dat kan!

U kunt uw gift storten op NL48 RABO 0130661295 van Stichting St. Antonius Onderzoeksfonds te Nieuwegein.

Vergeet u niet uitdrukkelijk te vermelden dat uw gift besteed moet worden aan het wetenschappelijk onderzoek van het ILD Expertisecentrum. Dit doet u door bij 'omschrijving'  te vermelden: 'Wetenschappelijk onderzoek ILD Expertisecentrum'.

Terug naar boven