Informatie voor zorgprofessionals

Algemene leveringsvoorwaarden en tarieven onderlinge dienstverlening

In het St. Antonius Ziekenhuis voeren wij zorgactiviteiten uit voor onze eigen patiënten én voor patiënten van andere instellingen als zij ons daarom vragen. Voor deze activiteiten mag het St. Antonius geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren bij de zorgverzekeraars.

De voor de andere instelling uitgevoerde activiteiten worden door het St. Antonius bij deze instelling in rekening gebracht als onderlinge dienstverlening (ODV). Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders.

Hier vindt u de tarieven van het St. Antonius Ziekenhuis voor onderlinge dienstverlening:         

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing als u ons opdracht geeft om diensten te leveren.

Wanneer u een specifieke overeenkomst met het St. Antonius Ziekenhuis heeft voor onderlinge dienstverlening, dan gelden niet bovengenoemde algemene leveringsvoorwaarden, maar de voorwaarden en de tarieven zoals opgenomen in de specifieke overeenkomst, voor de in die overeenkomst opgenomen prestaties.  

Voor meer informatie over de tarieven voor onderlinge dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Sales, via T 088 320 88 27.

Terug naar boven