Digitaal contact met het St. Antonius

Transmuraal incident melden

Als zorgpartner kunt u incidenten of bijna incidenten in de patiëntenzorg melden. Dit noemen we transmuraal incident melden (TIM). Door laagdrempelig (bijna) incidenten te melden, helpt u ons als zorgpartner om de gezamenlijke zorg voor onze patiënten nóg veiliger te maken. 

Hoe maken we de zorg veiliger door te melden?

Nadat u als zorgpartner een melding heeft gedaan, wordt de melding door de TIM-coördinator in behandeling genomen. Mogelijk wordt door de TIM-coördinator nog om aanvullende gegevens gevraagd zodat door de betrokken afdeling een goede analyse van het (bijna) incident gemaakt kan worden. Vervolgens wordt gekeken hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden, en worden deze als verbetermaatregelen opgepakt.

We streven ernaar om u binnen 8 weken een terugkoppeling te geven over uw melding en indien van toepassing de verbetermaatregelen die daar uit voortkomen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet om met alle meldingen.

Hoe kan ik als zorgpartner een (bijna) incident melden?

Er zijn twee online formulieren (in een beveiligde omgeving) voor het melden van een transmuraal incident. Welk formulier voor u van toepassing is, hangt af van voor welke organisatie u werkt. 

Uw zorgorganisatie is aangesloten bij RSO Trijn

In regio Utrecht is samen met andere organisaties die bij RSO Trijn zijn aangesloten afgesproken om transmurale incidenten regionaal te monitoren. Transmurale meldingen worden daartoe geregistreerd op een centraal regionaal platform. Via de website van RSO Trijn kunt u het meldformulier invullen als u werkzaam bent bij één van de volgende organisaties:

 • Eerstelijnsdiagnostiek
  • Saltro / Unilabs
 • GGZ instellingen:
  • Altrecht
 • Huisartsenzorg (per regio-organisatie): 
  • Huisartsenpraktijken Noordwest Utrecht - Zorg NU / RegiozorgNU 
  • Huisartsenpraktijken Utrecht Stad - HUS 
  • Huisartsenpraktijken Zuidoost Utrecht & Lekstroom - UNICUM Huisartsenzorg 
 • Huisartsen spoedzorg (per locatie): 
  • Huisartsenpost Nieuwegein - UNICUM Huisartsenzorg 
  • Huisartsenpost Utrecht Stad - HUS 
  • Huisartsenpost Utrecht Leidsche Rijn - SpoedzorgNU 
  • Huisartsenpost Zeist - UNICUM Huisartsenzorg 
 • Verpleging & Thuiszorg:
  • AxionContinu
  • Careyn
  • Santé Partners
  • ZorgSpectrum
 • Ziekenhuizen:
  • Diakonessenhuis
  • St. Antonius Ziekenhuis
  • UMC Utrecht

Uw organisatie is niet aangesloten bij RSO Trijn

Werkt u voor een andere organisatie en wilt u een transmuraal incident melden? Dan kunt u gebruik maken van het formulier transmuraal incident melden (niet-Trijn)(externe link).

Vragen?

Bij vragen over transmuraal incidentmelden kunt u contact opnemen met de TIM-coördinator via transmurale-incidenten-melden@antoniusziekenhuis.nl.

Terug naar boven