Huisartsen en Specialisten Overleg (HSO)

Visitatieprocedure

Om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering van medische professionals, is visitatie een belangrijk instrument. Als onderdeel van de visitatie worden huisartsen regelmatig gevraagd ervaringen te delen over de samenwerking met bepaalde vakgroepen en specialisten. Tot nu toe werden huisartsen hiervoor vaak direct door de vakgroep benaderd. Om deze verzoeken beter te structureren heeft het HSO de werkwijze rond de visitatieverzoeken aangepast.

De nieuwe werkwijze:

  • Het verzoek aan de huisartsen om mee te werken aan de visitatie loopt nu via het HSO.
  • De vakgroep dient het verzoek voor deelname aan visitatie in bij de coördinator van het HSO.
  • Huisartsen krijgen, via de vertegenwoordiger van de huisartsenvereniging in het HSO, het verzoek een standaard vragenlijst in te vullen.
  • Huisartsen vullen de vragenlijst in, dit kan individueel, per praktijk of per Hagro.
  • Het HSO benadert een huisarts die namens de overige huisartsen geïnterviewd wordt door de visitatiecommissie.
  • De gegevens uit de vragenlijsten worden geclusterd en tijdens de visitatie ingebracht door de geïnterviewde huisarts.
Terug naar boven