Informatie voor zorgprofessionals

Ketenaudit voor een soepele overdracht naar VVT

Continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten in de keten

Samenwerken in de regio
samenwerking in de keten

De zorg voor een patiënt begint niet bij onze voordeur en stopt ook niet bij onze achterdeur. Daarom voelen en nemen we in het St. Antonius onze verantwoordelijkheid om de zorg samen met andere zorgverleners goed te organiseren.

Een goede en soepele overdracht van patiënten van de ene zorgaanbieder naar de ander is essentieel als het gaat om kwaliteit en veilige zorg. Niet voor niets is het één van de verplichte instellingsrichtlijnen waar ons ziekenhuis aan moet voldoen. Bovendien heeft de IGJ een verbeterdoel geformuleerd: “Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten”, waarin overdracht ook een belangrijk onderwerp is.

Gezamenlijke audit

Om de huidige manier van overdracht naar onze VVT-ketenpartners goed in kaart te brengen, hebben we samen met AxionContinu en Zorgspectrum een gezamenlijke audit gedaan.
Hiervoor zijn gezamenlijk circa 50 dossiers onderzocht, zowel vanuit het perspectief van het ziekenhuis als vanuit het perspectief van de VVT, maar altijd met de focus op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Goede en snelle samenwerking en inzetten op meer digitaal

De gezamenlijke audit heeft veel inzichten gegeven. Bovenal werd een fijne samenwerking ervaren. Dat geeft vertrouwen en biedt een stevige basis voor verdere samenwerking.
Een andere positieve constatering is dat de meeste overdrachten (medisch, verpleegkundig en medicatie) binnen 24 uur aankomen.
Verder zien we ook op meerdere vlakken ruimte voor verbetering. Opvallend was bijvoorbeeld het lage aantal verpleegkundige overdrachten die digitaal verstuurd en ontvangen waren bij zowel AxionContinu als ZorgSpectrum. Juist omdat in de afgelopen tijd veel effort is gestoken met deze organisaties in het bevorderen van digitale overdracht, was verwacht dat dit aantal hoger was.

We gaan hier het komende jaar dan ook met alle betrokkenen verder op inzoomen. Niet alleen kijken we hierbij naar mogelijke procesverbeteringen maar ook naar verwachtingen van en naar elkaar, zodat we die beter samen kunnen managen. Volgend jaar doen we de ketenaudit op de overdracht opnieuw. Dan hopen we hier resultaten op te zien.

Zo werken we samen aan goede en veilige continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten in de keten.

Terug naar boven